Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

15/09/22 Zelf-zorg en Cliënt-zorg in balans 19.05.2022
30 augustus 2022 - Boys will be boys 19.05.2022
09/02/2023 Workshop Polyvagaal theorie “RUST IN JE BREIN – VEILIGHEID IN JE LIJF” 18.05.2022
2 juni 2022 - Blended Care Symposium 16.05.2022
9 juni - PJK inspirateidag: van verdrag tot gedrag 16.05.2022
30 mei. Gratis event 'Samenwerken in ecosystemen: balanceren of jongleren?' 09.05.2022
26/08/2022 - Participatie bij jonge kinderen met ADHD, DCD en ASS: assessment en perspectieven - Het breken van het glazen plafond 03.05.2022
18/08/2022 - Intensieve bijscholingscyclus - Therapeutische begeleiding van kinderen met rekenmoeilijkheden - Module 2: behandelbasis gericht op kinderen vanaf 9 jaar 03.05.2022
08/07/2022 - Het Cognitive Disabilities (-reconsidered) Model - Inleidende studiedag 03.05.2022
08/07/2022 - OMFT-2 Verdiepingscursus A 03.05.2022
07/07/2022 - Motorische problemen en fysieke activiteit bij kinderen en jongeren met een licht tot matig verstandelijke beperking 03.05.2022
06/07/2022 - Ouderbegeleiding bij kinderen met ADHD 03.05.2022
05/07/2022 - Vertrouw ik jou? Over hersenletsel en argwaan 03.05.2022
05/07/2022 - Autisme in het gezin: aanpak van veelvoorkomende probleemgedragingen en dynamieken 03.05.2022
05/07/2022 - Inspiratiedag MusicaMova - Therapie met slagwerk- en andere instrumenten 03.05.2022
01/07/2022 - Bewegingsprogramma’s op kindermaat 03.05.2022
01/07/2022 - COMET: Werken aan je zelfbeeld - Een cognitief-gedragstherapeutische interventie bij kinderen en jongeren met een negatief zelfbeeld 03.05.2022
14/06/2022 - Aanvaarding en verwerking van doof- en slechthorendheid bij (jong)adolescenten 03.05.2022
13/06/2022 - Aan de slag met Metaphon voor onderzoek en behandeling van kinderen met fonologische stoornissen 03.05.2022
10/06/2022 - OMFT-1 Basiscursus 03.05.2022
09/06/2022 - De emotionele ontwikkeling bij autisme en verstandelijke beperking 03.05.2022
09/06/2022 - Het slechtnieuwsgesprek en de afrondingsfase - Communicatie met ouders in het hulpverleningsproces 03.05.2022
07/06/2022 - Logopedische begeleiding bij kinderen met schisis 03.05.2022
29/9/2022 Ouderparticipatie in jouw kinderopvang 03.05.2022
28/9 - 5-12-19/10/2022 Excel intro 03.05.2022
27-29/9/2022 Voorbereiding rijbewijs B 03.05.2022
26/9 en 24/10/2022 Taal en meertaligheid 03.05.2022
22/9/2022 Communicatie met de familie van de zorgvrager vanuit verbinding 03.05.2022
20/9/2022 Oplossingsgericht begeleiden 03.05.2022
30/05/2022: Omgaan met conflicten en lastig gedrag in publieke sector en social profit (webinar) 02.05.2022
30/05/2022: De procedure voor de rechtbank van A tot Z (webinar) 02.05.2022
20/9/2022 Spelkoffers maken - inspiratie Loris Malaguzzi 02.05.2022
20/9/2022 Buiten ermee! Het belang van buiten spelen. 02.05.2022
19/9/2022 Do It Yourself: online leren en uitwisselen 02.05.2022
16/9/2022 Creatief en contextueel denken 02.05.2022
15/9/2022 Communiceren met ouders: kind-ouder-begeleider, een driehoeksrelatie 02.05.2022
15 en 22/9/2022 Word gevorderden 02.05.2022
13/9/2022 Omgaan met ouders van kinderen met een beperking 02.05.2022
13/9 en 9/12/2022 Neem een duik in je organisatie: aan de slag met je beleidsvoerend vermogen 02.05.2022
13/9/2022 Doorstroomregelgeving voor dummies: het antwoord op jouw doorstroomvragen 02.05.2022

Pagina's