09/02/2023 Workshop Polyvagaal theorie “RUST IN JE BREIN – VEILIGHEID IN JE LIJF”

Printervriendelijke versiePDF version

3-daagse workshop met Ankie Kühne,
Startdatum: 9 februari 2023
Vroegboekkorting tot 9 november 2022

------------------------------------------------------------------------------------------------
Ken jij soms ook die momenten van paniek of woede,
of dat wegzakken in een depressie?
Het lijkt alsof het je overvalt
en je er geen invloed op hebt

Of kan je dan toch invloed hebben op je ‘autonome brein’?
------------------------------------------------------------------------------------------------

WAT EN HOE
Ankie: De POLYVAGAAL THEORIE VAN Porges en de praktische uitwerking van deze theorie door Deb Dana staan centraal in deze training.
Beide zijn al vele jaren een inspiratiebron in mijn werk.
Het valt me altijd op hoe weinig mensen, gericht en spelenderwijs, met dit deel van het brein kunnen werken. Dit brein creëert de belangrijkste drijfveren in ons dagelijks leven en reageert meestal niet vanuit het heden maar meestal vanuit informatie uit het verleden.
Vechten, vluchten, paniek, depressie, plezierige activiteit, enthousiasme, je fijn voelen in contact met een ander, diepe ontspanning, het zijn allemaal staten van zijn die onder invloed staan van het autonome brein. Zowel in het therapeutisch werk als in het coachwerk, maar ook binnen bijvoorbeeld de opvoeding speelt het autonome brein een belangrijke rol.
We werken vanuit het model van Stephan Porges en Deb Dana.

We richten ons op de dagelijkse regulatie van onszelf en een ander en op de therapeutische aspecten van het reguleren (co-regulatie).

DATA: Op donderdag 9 + februari 2023 en 2 maart 2023 telkens van 9:45 tot 16:45.
+ 16 maart als reservedatum wanneer er een van de voorziene data wegvalt omwille van Corona

INFO & INSCHRIJVINGEN: https://www.focus-potentieel.be/aanbod/navorming/nieuw-rust-in-je-brein-...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.