Subsidiëring BJB

Printervriendelijke versiePDF version
  • Voor de geldende barema's voor de sector bijzondere jeugdbijstand klik hier.

 

  • Voor meer info over personeelsbegroting binnen enveloppe klik hier.

 

  • Voor de forfaitaire dagprijselementen voor de sector bijzondere jeugdbijstand klik hier.

 

  • Voor meer info over de eindejaarspremie klik hier.

 

  • Voor meer info over de subsidiebedragen voor management en vorming voor de sector bijzondere jeugdbijstand klik hier.

 

  •  Voor meer info over de kilometervergoeding klik hier.

 

  • Voor meer informatie over de VIPA-regelgeving klik hier.