Psychosociale Zorg - Aanbod op maat

Printervriendelijke versiePDF version

Omwille van de coronapandemie staan zorg- en social professionals onder zware druk. Het was al eerder belangrijk maar COVID-19 heeft er extra aandacht op gevestigd dat niet alleen de medische zorg belangrijk is maar ook de psychosociale zorg. Psychosociale zorg gaat verder dan de zorg an sich en handelt over welbevinden, levenskwaliteit en contact met de andere.

Psychosociale zorg is niet alleen belangrijk voor de patiënten/cliënten maar ook voor de professionals die deze zorg aanbieden. Gezondheid en welzijn van professionals zijn immers onlosmakelijk verbonden met die van hun patiënten/cliënten. Het belang ervan blijkt uit de talloze initiatieven van diverse organisaties en diverse overheden.

Odisee wil daarop inspelen en extra inzetten op het ondersteunen van diverse professionals (psychologen, ergotherapeuten, maatschappelijk werkers, (sociaal) verpleegkundigen, huisartsen, (toegepast) gerontologen, medisch specialisten, apothekers....), in het verwerven van competenties in de psychosociale zorg.

https://www.odisee.be/psychosociale-zorg

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.