Info uit het werkveld

Info uit het werkveld tekst

Hieronder vindt u een overzicht van bij ons aangemelde activiteiten, evenementen en andere initiatieven die uitgaan van onze leden, partners en andere initiatiefnemers en die voor u interessant en relevant kunnen zijn.

 

3/03/2022 - ACT-interventies bij autisme 30.11.2021
3/03/2022 - Inspiratiedag MusicaMova - Therapie met slagwerk- en andere instrumenten 30.11.2021
2/03/2022 - Kinderen en adolescenten met DCD, differentiële diagnostiek 30.11.2021
2/03/2022 - Oplossingsgericht coachen inzetten in het begeleidingstraject: een introductie 30.11.2021
1/03/2022 - Rekenzwakke kinderen leren omgaan met de rekenwereld tot 20 30.11.2021
1/03/2022 - Diagnostiek en behandeling van leer- en ontwikkelingsstoornissen bij kinderen met een gehoorverlies 30.11.2021
1/03/2022 - Kinderen en jongeren met ASS begrijpen en begeleiden vanuit prikkelverwerking, lichaamsgevoel en dyspraxie 30.11.2021
1/03/2022 - Motorische problemen als gevolg van prematuriteit - Diagnostiek van motorische problemen na prematuriteit 30.11.2021
28/02/2022 - Beginnende en gevorderde spellingsmoeilijkheden remediëren op het niveau van de volledige lagere school 30.11.2021
28/02/2022 - De impact van negatieve ervaringen en verstoorde relaties in de kindertijd op de ontwikkeling 30.11.2021
24/02/2022 - Zelfregulering en werkgeheugen als basis van leren: wat en hoe te trainen bij jonge kinderen? 30.11.2021
21/02/2022 - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 30.11.2021
17/02/2022 - MISC: ontwikkeling stimuleren bij baby’s, peuters en kleuters 30.11.2021
15/02/2022 - Veel voorkomende orthopedische afwijkingen en musculoskeletale klachten bij kinderen - Prevalentie, alarmsignalen en beleid 30.11.2021
11/02/2022 - Aan de slag met mindset - Hoe kan je groeidenken bij kinderen stimuleren? 30.11.2021
8/02/2022 - Zorg(en)kinderen in de school - Het onderwijs en de hulpverlening als partners 30.11.2021
7/02/2022 - Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext - Met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels 30.11.2021
4/02/2022 - Hoe leer je kinderen met schrijfproblemen vlot schrijven? 30.11.2021
4/02 en 5/02/2022 - OMFT-2 Verdiepingscursus A 30.11.2021
Start 3/02/2022 - Kortdurende psychologische interventies aan de hand van het PrOP-model 30.11.2021
31/01/2022 - Onverstaanbare kinderen snel en efficiënt beter verstaanbaar maken a.d.h.v. de fonologische methode Hodson & Paden en andere 30.11.2021
Start 28/01/2022 - Het 'draadverhaal' en leergedrag 30.11.2021
27/01/2022 - De Infant Mental Health-visie: implementatie in de praktijk 30.11.2021
20/01/2022 - MusicaMova: gebruik van muziekinstrumenten in de revalidatie van kinderen met ontwikkelingsstoornissen 30.11.2021
8-15-22-29 maart en 21 juni - Maak van kwaliteitszorg de motor van je organisatie - Kwaliteitszorg van A tot Z (Derde reeks in 2022 wegens groot succes) - In samenwerking met het Vlaams Welzijnsverbond 23.11.2021
16/12 Communicatie voor leidinggevenden (Gent) 22.11.2021
14/12 Communicatie voor leidinggevenden (Leuven) 22.11.2021
16 december - Netwerkdag Gender Disappointment 22.11.2021
22/11/22 ICOBA-vorming: Oplossingsgericht aan de slag met de app LifeCity 18.11.2021
17/11/22 ICOBA - Intervisie voor Agressiecoaches - ONLINE 18.11.2021
25/10/22 ICOBA - Opleiding tot agressiecoach in je organisatie 18.11.2021
20/10/22 ICOBA-vorming: Conflictsituaties begeleiden met conflicthelden.be - ONLINE 18.11.2021
13/10/22 ICOBA-vorming: Opvang en nazorg voor medewerkers na schokkende gebeurtenissen door een nazorgteam (peersupport) 18.11.2021
07/10/22 ICOBA-vorming: Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang 18.11.2021
30/09/22 ICOBA-vorming: De Rustbox: naar een kalm brein bij jongeren en begeleider - ONLINE 18.11.2021
26/09/22 ICOBA - Train de trainer: omgaan met agressie 18.11.2021
23/09/22 ICOBA-vorming: Grenswijs – maak beleid seksueel grensoverschrijdend gedrag - ONLINE 18.11.2021
22/09/22 ICOBA - Intervisie voor Agressiecoaches 18.11.2021
16/06/22 ICOBA - Intervisie voor Agressiecoaches 18.11.2021
23/05/22 ICOBA-vorming: Kartrekkersopleiding: Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren in de eigen werking 18.11.2021

Pagina's