Het werk werkbaar houden

Printervriendelijke versiePDF version

Hoe hou je het werk voor jezelf werkbaar? Hoe zorg je ervoor dat medewerkers steun vinden bij elkaar? Hoe blijf je nabij in afstand? Hoe hou  je als leidinggevende iedereen geïnformeerd en gemotiveerd aan boord?  Vragen die elke welzijnswerker zich ongetwijfeld heeft gesteld. Zelfzorg is een belangrijk aandachtspunt om nu en op termijn te blijven functioneren.

We verzamelen hier nuttige tips, methodieken en leggen linken naar websites die ondersteunend zijn. Vanaf heden zullen nieuwe aanvullingen op deze pagina met "NIEUW" worden aangeduid. Er werd ook een overzicht van de verschillende onderdelen gemaakt waar je dan snel kan op doorklikken.
Voor extra info enkel toegankelijk voor de leden, klik hier. (Opgelet je moet ingelogd zijn!)

De ZorgSamen
Zelfzorg
Ondersteuning van medewerkers op het werk
Beroep doen op externe psychosociale diensten

 

NIEUW De ZorgSamen

De Covid-19-pandemie heeft een enorme impact op iedereen die werkt in zorg en welzijn. Het informatieplatform www.dezorgsamen.be wil het mentaal welbevinden van alle medewerkers in zorg en welzijn gericht ondersteunen en hun veerkracht te laten behouden om uitval te voorkomen. Dat is nu belangrijk, maar ook nadat de meest acute fase van de crisis zal geweken zijn.
De ZorgSamen is er voor iedereen die werkt in zorg en welzijn, ongeacht statuut, functie en setting. Medewerkers kunnen er antwoorden vinden op vragen zoals ‘hoe zorg ik voor mezelf’, ‘hoe zorgen we als collega’s voor elkaar’, ‘hoe zoek ik directe hulp, …?’ Medewerkers worden ook begeleid naar een vervolgaanbod aan ondersteuning wanneer daar nood aan is.

Om ZorgSamen zo breed mogelijk bekend te maken bij de medewerkers in de organisaties werden een aantal tools ontwikkeld:

 • NIEUW Bekijk hier het filmpje van de media-campagne waarin aandacht wordt gevraagd voor de zorgsamen.be, om samen te zorgen voor de mentale gezondheid van de medewerkers in de zorg en welzijn.
 • voorbeeldcommunicatie intern te gebruiken in mails, nieuwsbrieven, websitebericht
 • voorbeeldpost sociale media
 • visuals die je kan gebruiken bij bekendmaking:
  - Logo’s en banners in verschillende formaten
  - Facebook & Instagram-beeld (geanimeerd)
  - affiche die je kan afdrukken om op te hangen in je organisatie
  - animaties voor infoschermen

 

Zelfzorg

 • NIEUWOmgaan met stress tijdens corona. Het is normaal dat je je gespannen, verdrietig, bang of zelfs boos in deze moeilijke weken. Het Rode Kruis geeft je tips om zorg te dragen voor jezelf en voor anderen.

 • NIEUWDeze online interventie kan je helpen om je kalmer te voelen en te blijven functioneren. Ontwikkeld door klinisch psycholoog en trauma-expert Elke Van Hoof.

 • NIEUW Veilig van je kot naar je werk? Ontdek in deze gratis online cursus van VDAB hoe jij het in tijden van corona gezond en veilig voor jezelf, je collega’s en klanten kan maken op vlak van organisatie en hygiëne.

 • Hoe veerkrachtig ben jij? Kan jij om met stress? 'Fit in je Hoofd, Goed in je Vel' is een campagne van de Vlaamse overheid met als doel veerkracht en het vermogen tot zelfzorg te bevorderen. Je vindt een veerkrachttest, advies en tienstappenplan terug op deze website.

 • Ergo-break: op deze pagina vind je een aantal (stretch)oefeningen die je thuis kan uitproberen van achter jouw computer.

 • Hoe omgaan met angst of ongerustheid rond de coronacrisis? Een webcast van Wellways en mensura.
 • Heel wat mensen krijgen deze weken te kampen met "zoommoeheid". Met meerderen tegelijk online zijn vraag heel veel energie. In dit artikel vind je 7 zelfzorgtips terug om "zoommoeheid" te voorkomen.
 • Hoe thuiswerk volhouden in tijden van corona? Volgens Ben Tiggelaar, gedragswetenschapper en auteur, zijn er drie centrale lessen: beloning, welbevinden en compassie. Meer concrete tips lees je in het artikel ‘Volhouden: lessen uit de psychologie’.
 • Door de corona-uitbraak zijn heel wat gewoontes en gebruiken doorbroken. Nu is meer dan ooit een gezonde levensstijl van belang. VUB-professor Reginald Deschepper zet de belangrijkste adviezen om optimaal voorbereid te zijn op een mogelijke infectie op een rijtje. Te vinden in dit artikel van Knack.Beroep doen op externe psychosociale diensten
 • Lieven Annemans, professor aan de UGent, geeft mee dat het belangrijk is om verbonden te blijven met anderen, te blijven bewegen, en de tijd ook te benutten aan het doen van zinvolle dingen, zoals hulp aan anderen, maar ook aan zelfontplooiing
 • ZITTEN is een experiment met Peter De Graef en productiehuis ZIE ZE DOEN waarin we onszelf willen aanmoedigen om meer te zitten. Zitten in de zin van mediteren zonder franjes. Gewoon zitten, met niets omhanden om zo onszelf de tijd te geven om in alle rust naar ons binnenste te kijken. Peter geeft uitleg in dit filmpje. Je kan ook meer info vinden op deze website.
 • De website Iedereen Ok werd opgesteld door klinisch psychologe Elke Van Hoof (BE) en steunt op het internationaal erkend R-TEP protocol (Recent Traumatic Episode Protocol) en G-TEP protocol (Group Traumatic Episode Protocol). Dit protocol wordt gebruikt om acute stress in crisissituaties aan te pakken en de mentale veerkracht te vergroten. Elke Van Hoof inspireerde zich op het werk van Elan Shapiro (VS). Psychologen hebben het protocol in noodsituaties meermaals met succes ingezet.
 • De CM, die zich nu profileert als gezondheidsfonds, moedigt mensen aan om aandacht te hebben voor fysiek en mentaal welbevinden. Via deze link kun je de komende weken tips ontvangen om je fysieke en mentale gezondheid in deze periode op peil te houden.
 • World wide empathy for medics voorziet een dienstverlening om jou - iemand die betrokken is bij gezondheidszorg en werkt tijdens deze COVID-19 noodsituatie - met een empathische luisteraar te verbinden. Kijk wie er beschikbaar is en maak contact met iemand aan de andere kant van de lijn. Dit platform wil een plek bieden om te delen wat je ervaart, om ten volle beluisterd en ondersteund te worden in deze ongeziene tijden.
 • Via deze link heb je toegang tot mindfulness materiaal die het Leuven Mindfulness Centre (KUL) betrouwbaar acht.
 • Dit artikel geeft 6 tips om zorg te dragen voor jezelf en je te wapenen tegen een burn-out.

 

Ondersteuning van medewerkers op het werk

 • NIEUW Ben je bezorgd om iemand waarmee je samenwerkt? Welke signalen wijzen er mogelijks op dat iemand hulp nodig heeft? Hoe pak je dit dan aan? Op de website van 4 voor 12 vind je heel wat informatie terug.

 • NIEUW 5 carrièrelessen van Steven Van Gucht: in dit artikel geeft viroloog en dierenarts Steven Van Gucht enkele tips.

 • Voor de ondersteuning van personen met een handicap zijn er nog specifieke artikels verschenen :
 • Ben jij de hulpverlener die deze psychosociale coaching van medewerkers opneemt? In deze online cursus van het Rode Kruis leer je 1) hoe je tijdens de Corona Covid-19-crisis deze een extra psychosociale taak kan opnemen; 2) hoe je een hulpverlenend gesprek kan voeren. Het doorlopen van de cursus duurt ongeveer 2 uur en verwacht van de cursist een basiskennis psychosociaal welzijn.
 • De Wereldgezondheidsorganisatie geeft ook een aantal adviezen voor medewerkers (personeel, leidinggevenden) in zorg en welzijn m.b.t. ondersteuning van ons mentaal welbevinden.
 • Rouwspecialist Manu Keirse deelt via deze podcast zijn ideeën en inzichten over rouwen tijdens deze coronacrisis. Inleiding door Yvonne Denier (Zorgnet-Icuro).
 • Hoe kan je werkende mensen meer erkenning en waardering geven? Dit artikel geeft 7 tips.
 • IDEWE, externe dienst voor preventie, bescherming en veiligheid op het werk,  stelt een nieuwe module beschikbaar in de e-tool StressBalancer. Deze bevat nieuwe oefeningen en tips voor zorgverleners om stress, uitputting en spanningen tussen mensen op het werk te voorkomen en de persoonlijke weerbaarheid te versterken.

 

Beroep doen op externe psychosociale diensten

 • NIEUW Via www.pillar.chat kunnen zorgverleners terecht voor een anoniem chat-gesprek met studenten psychologie. In dit artikel wordt er een woordje uitleg gegeven over de ontwikkeling van het digitaal platform.

 • NIEUW Telefonisch consult bij dubbeldiagnose: het Oost-Vlaams Netwerk/Zorgcircuit volwassenen met een verstandelijke beperking en bijkomende psychische en/of gedragsproblemen biedt een telefonische consultlijn aan voor hulpverleners en eventueel ook scholen. Contactgegevens vind je hier.

 • NIEUW Elke burger, meer specifiek ook de medewerker in zorg en welzijn kan beroep doen op een eerstelijnspsycholoog voor een korte durende begeleiding. Er is wel een doorverwijzing nodig van de arts. Meer info vind je op deze website.
  Er zijn ook flyers beschikbaar: klik hier oor de flyer in Nederlands; klik hier voor de flyer in het Frans; klik hier voor de flyer in Duits.

 • https://bettermindscoaching.com/luisterend-oor-voor-helden/: de coaches van Better Minds Coaching willen in deze crisis graag hun steentje bijdragen. Hier kan de individuele zorgverlener die een klankbord kan gebruiken gratis een luisterend oor vinden.
 • Bij https://coachingforheroes.be kan zowel de individuele ‘hero’ als de organisatie zich aanmelden voor gratis coaching.
 • Het project ‘Zorg voor Zorgers’ biedt 100 gratis minuten psychosociale begeleiding. Dat zijn 2 consultaties van 50 minuten of 3 consultaties van 33 minuten. Het aanbod geldt voor iedereen in de zorgsector. Ben je zorgverlener, en zou je graag met een psycholoog praten? Stuur dan een e-mail met de mededeling ‘Zorg voor zorgers’ naar info@bvrgs.be. Vermeld zeker je contactgegevens en wanneer je beschikbaar bent. Het secretariaat van de BVRGS brengt je in contact met een aantal psychotherapeuten/counselors. Als je een afspraak maakt, dan stem je best even af of de consultatie telefonisch of via een videogesprek kan verlopen. Zo kun je over je bekommernissen praten, terwijl het veilig blijft voor iedereen.

Downloads