Cirkels in de zorg: Verbondenheid geeft kracht in coronatijden

Printervriendelijke versiePDF version

De komende weken kunnen welzijnswerkers, samen met medewerkers uit zorgsectoren, deelnemen aan online Cirkels in de zorg. Dat zijn zinvolle ontmoetingen om met een groep mensen stil te staan bij wat er met ieder van ons gebeurt in deze tijd van verharding en onmacht. De begeleiding gebeurt door twee vrijwilligers met expertise en een gastheer/gastvrouw. Ze bieden een veilige ruimte om te delen van mens tot mens wat de voorbije weken en maanden met je deden en doen, hoe jij je daarbij voelt en hoe je hiermee verder wilt of kunt. Zonder druk, in stilte aanwezig zijn is ook prima.

"Ze zijn in eerste instantie niet therapeutisch bedoeld, wel preventief, maar ze kunnen wel een therapeutisch effect hebben", zegt initiatiefnemer Kristien Henderickx van de Beroepsvereniging van katholieke pastores in de gezondheids- en welzijnszorg. "Het idee van de Cirkels groeide vanuit de vzw We have the choice, ontstaan rond Kristin Verellen, die haar man verloor tijdens de terroristische aanslagen in Brussel. Zij organiseren al langer cirkelrituelen (live en online). Het is een manier om verbondenheid te creëren als wapen tegen chaos en verharding. Wanneer ze maatschappelijk nood op dat vlak oppikken, werken ze samen met organisaties die zulke signalen geven. Zo kregen ze tijdens de eerste coronagolf de vraag van mensen uit de zorgsector en kwamen zo bij ons uit."

Beide organisaties zagen al snel een groot gemeenschappelijk draagvlak. Het werk van zorgpastores gaat net over verbondenheid van mensen met zichzelf, met mensen rondom zich, met de wereld, met de natuur, met een god,... Ook het rituele, naast de ontmoeting in gesprek of stilte, is heel belangrijk voor spiritueel zorgverleners.

Nu de tweede golf van de coronapandemie over de maatschappij en de zorg- en welzijnssector raast, willen de initiatiefnemeers iedereen de kans geven om bij te tanken in Crikels van de zorg, om te beginnen in 4 sessies. In 2021 zal men bekijken of ook vorming kan aangeboden worden zodat zorgpastores hier zelf verder mee aan de slag kunnen. "We zien dit als een aanvulling op de pscyho-sociale ondersteuning, die er gelukkig vrij snel gekomen is tijdens de eerste golf. Dit kan hier nog een luikje aan toevoegen, met oog voor de spirituele dimensie in zorg en welzijn, over alle levensbeschouwingen en culturen heen. We vertrekken vanuit de eigen wortels van elke deelnemer."

In de cirkels zitten mensen samen die elkaar niet kennen, niet privé en ook niet op de werkvloer. "Dat heeft twee kanten", zegt Kristien. "Voor sommige mensen kan dat in het begin wat onwennig aanvoelen, maar voor anderen is het net bevrijdend. Je voelt wel een heel groot onderling respect voor elkaars ervaringen en beleving.

De Cirkels in de Zorg vinden plaats op:

  • 17 november van 17 tot 18.30 uur
  • 8 december van 19.30 tot 21 uur
  • 29 december van 17 tot 18.30 uur
  • 19 januari van 19.30 tot 21 uur

Interesse? Inschrijven kan door een mail te sturen naar beroepsvereniging.pastores@gmail.com.