Vroegtijdige zorgplanning, 11 september (9u30-12u30)

Printervriendelijke versiePDF version

Vroegtijdige zorgplanning is een proces van continu overleg. We gaan actief aan de slag met de resultaten van de kwaliteitsindicator I ‘plan rond levenseinde’ en bekijken kritisch de eigen resultaten van de KI. Wat is vroegtijdige zorgplanning? Welke procedure hanteren we en hoe werken we dit uit in de praktijk? Wat verwacht de zorginspectie en wat moet er in het zorgdossier aanwezig zijn? We bekijken welke doelen we kunnen stellen en stellen een plan van aanpak op.

Lees er meer over: https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/vroegtijdige-zorgplanning-w...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden