Voorstel train-the-trainer aanbod rond Digitale Inclusie en Mediawijsheid in de welzijnssector

Printervriendelijke versiePDF version
Voorstel train-the-trainer aanbod rond Digitale Inclusie en Mediawijsheid in de welzijnssector

Aanleiding

Naast vele voordelen, brengt de digitalisering van de samenleving nieuwe uitdagingen met zich mee voor de welzijnssector. Op welke manier ondersteun je cliënten het best in het licht van cyberpesten, phishing, schermverslaving, of overprikkeling? Hoe begeleid je collega’s die niet meer mee zijn met het digitale? Hoe stimuleer je positief en veilig mediagebruik? Hoe zorg je dat iedereen digitaal aan bod komt? Vroeg of laat duiken er vragen of situaties op waarbij je als welzijnsorganisatie best een duidelijk plan van aanpak hebt.

Een beleid rond digitale inclusie en mediawijsheid komt dan goed van pas. Alleen klinkt het opstellen van zo’n beleid misschien als een moeilijke opdracht. Hoe begin je daar nu aan? Wat mag je niet over het hoofd zien?

In co-creatie met vertegenwoordigers uit de welzijnssectoren: Personen met een handicap, Jeugdhulp en Ouderen ontwierp Mediawijs het voorbij jaar een tool die je daarbij stap voor stap begeleidt. Reken hiervoor op een proces dat zeker 6 tot 12 maanden kan duren en waarbij je doorheen de hele organisatie mensen betrekt. Hierdoor realiseer je een duurzaam en gedragen beleid en verandering.

Tijd nu om deze tool te doen landen bij die personen die begaan zijn met digitale inclusie en mediawijsheid in hun eigen organisatie, en zo extra kwaliteit willen realiseren. Hiervoor bieden we deze train-the-trainer aan.

Inhoud

In een voor- of namiddag schetsen wij de meest acute noden en verwachtingen op vlak van digitale inclusie en mediawijsheid binnen het welzijnswerk. Wat zijn digitale uitsluiting en mediawijsheid? Waarom zijn digitale inclusie en mediawijsheid anno 2023 ook binnen deze sector aandachtspunten? Hoe kan je werken aan de vier voorwaarden tot digitale inclusie? En hoe kan deze nieuwe tool enige systematiek brengen in het denk- en ontwikkelproces waar veel organisaties al stappen rond zetten? Ook maken we kennis met methodieken en materialen die gebruikt kunnen worden.

Tijdsduur

3u, een voor- of namiddag

Doelgroep

Personen binnen welzijnsorganisaties die een mandaat hebben om rond digitale inclusie en mediawijsheid organisatiebreed of afdelingsbreed beleid en acties op te zetten. Dat kunnen directies, beleidsmedewerkers of stafleden zijn die dit in de toekomst willen implementeren in de eigen organisatie, maar zeker ook personen die reeds een mandaat gekregen hebben om hier verder rond te werken.

Kostprijs

Gratis. De aanvrager voorziet wel in: catering, communicatie met de deelnemers, locatie, ed.

Wanneer?

In te plannen tussen 1 mei en 15 juni 2023

Interesse of verdere afstemming nodig?

Neem contact op met Davy via davy.nijs@mediawijs.be of via 0494 178752.

Mediawijs.be info@mediawijs.be - Kantersteen 10 - 1000 Brussel

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.