Van goede bedoelingen naar werkbare doelen, 7 oktober (9u30-16u)

Printervriendelijke versiePDF version

Van goede bedoelingen naar werkbare doelen

Collega’s verwachten dat we onze doelstellingen SMART formuleren. Maar leeft er soms ook het gevoel dat dit niet altijd werkt of dat het formuleren van doel(stelling)en niet steeds bijdraagt tot de beoogde resultaten? Wat is hiervoor de verklaring? En hoe kunnen er samen wél in slagen om te bereiken wat we hebben afgesproken?
We bekijken ook op welke manier de zorgvrager effectief ‘beter’ wordt van onze dagelijkse inspanningen. We definiëren werkbare doelen (gericht op output of outcome) en de aanpak van opmaak/formulering tot realisatie.

Lees er meer over: https://www.ankervzw.be/201910-goede-bedoelingen-werkbare-d

Maandag 7 oktober 2019, 9u30-16u
Anker vzw, Muizendries 35, 9070 Heusden