Toegangsrecht tot het individueel dossier in jeugd- en gehandicaptenzorg: samenvatting van de wetgeving

Printervriendelijke versiePDF version

De laatste versie van het document 'Toegangsrecht tot het individueel dossier' (versie 11) dateerde van 2014: er was dus dringend nood aan een update. In dit document (versie 12) vatten we de complexe wetgeving samen in een overzichtelijk schema en een aantal cruciale toelichtingen. Doel is de wetgeving toegankelijker te maken voor niet-juristen, zodat ze ook zijn weg vindt naar de praktijk. In feite is dit een intern document uit ons kwaliteitshandboek, dat we graag delen met iedereen die er baat kan bij hebben. 

Deze versie kwam tot stand in samenwerking met de internationale studentenvereniging “180 Degrees Consulting afdeling Antwerpen” (met name 6 studenten recht van de Universiteit Antwerpen), Johan Smets (juridische dienst VAPH), Nele Desmet (juriste tZitemzo vzw) en Min Berghmans (juriste SAM vzw). Zij werkten belangeloos mee. 

Aanvullend een tweede document uit ons kwaliteitshandboek, waarin we beschrijven hoe we dat toegangsrecht tot het dossier in de praktijk toepassen in Het GielsBos vzw.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.