Start 28/01/2022 - Het 'draadverhaal' en leergedrag

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6509/het-draadverh...

Inhoud
Wanneer je leergedrag herkadert vanuit kunnen en aankunnen, moeten en willen, kan je anders kijken, reageren en handelen in je klas/groep/begeleiding vanuit een emotionele ontwikkeling van een kleuter, kind of jongere.

Als kleuters, kinderen en jongeren niet reageren zoals je verwacht in vergelijking met de andere leeftijds- of klasgenoten, dan is het waardevol om te gaan kijken hoe deze kinderen of jongeren emotioneel in elkaar zitten en wat het kwetsbare plekje is. Dit vraagt weer even een andere kijk op gedrag en ontwikkeling vanuit een school, leerkrachten, ondersteuners, therapeuten en begeleiders!

Daarom gaan we op zoek naar de drie ingangen die betekenisvol zijn in de beeldvorming en aanpak van onze kinderen en jongeren, nl. het kind zelf, de situatie en de leerkracht/begeleider. We leggen accenten om rond te werken. Het kader van de ontwarring van de ‘draad’ en de ordening ervan (Gerrit Vignero) en het werkschema worden hierbij gebruikt, alsook de prikkelverwerking (Winnie Dunn) en de functies van gedrag.

Eigen casusmateriaal kan eventueel op voorhand doorgestuurd worden.

Programma
Dag 1:
Kennismaking met verschillende werkkaders o.a. 4 elementen van de werkhouding (André Rietman), functie gedrag, prikkelverwerking (Winnie Dunn) en De Draad (Gerrit Vignero)
Methodisch kijken naar De Draad a. h. v. verschillende breinen en draden in ontwikkeling
Accenten: 3 ingangen naar beeldvorming en het kwetsbare draadje
Oefeningen ,toepassingen op gedragingen en gebruik van de kaders

Dag 2:
Harmonische-problematische ontwikkeling
Stappenplan met werkschema “De Draad” voor onderwijs en hulpverlening
Formeel en informeel onderzoek met materialen
Casusoefeningen bekeken vanuit de verschillende kaders
Ruimte om casusvragen en bedenkingen in groep te bespreken

Door wie?
Karen Van Dyck

Psychomotorisch therapeut in privépraktijk
Psychotherapeut i.o.
Erkend auti-en gedragscoach
Ondersteuningsnetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9)
Gastspreker bij verschillende organisaties

Voor wie?
Voor leerkrachten en ondersteuners uit het (buiten)gewoon kleuter- ,basis- en secundair onderwijs, therapeuten uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren, CLB en begeleiders zowel in zorg als in onderwijs

Over wie?
3 tot 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.