Sorrybox 3.0.: preventieve manieren om kinderen of jongeren met een lage sociaal-emotionele leeftijd te werken rond probleemgedrag en werken aan herstel na conflict - kosteloze Icoba - via5 vorming

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
Tijdens deze vorming:
- Ontwikkelen we inzichten in concrete werkvormen om met kinderen/jongeren en hun begeleiders te werken rond preventie
en hantering van probleemgedrag.
- Leren we op een verbindende manier te werken rond een conflict
- Leren we concreet werken met de “Sorrybox 3.0”, een webapplicatie met herstelmethodieken en methodieken die het
“kalme brein” stimuleren

PROGRAMMA
De online tool ‘Sorrybox 2.0’ helpt kinderen en jongeren om het terug goed te maken. Ook begeleiders, leerkrachten en ouders vinden er methodieken om meer herstelgericht te werken. De nieuwe versie Sorrybox 3.0 zet sterker in op preventie van probleemgedrag. Er worden methodieken aangereikt die stress-verlagend en conflictvermijdend werken bij kinderen, cliënten en hun begeleiders.

WERKVORM EN METHODIEK
Theoretische aspecten rond het herstelgericht werken worden toegelicht en concreet gemaakt met praktijkvoorbeelden, filmpjes en oefeningen om direct op de werkvloer mee aan de slag te gaan.
De Sorrybox 3.0 vertrekt oa van de principes van de geweldloze communicatie, de polyvagaaltheorie van Porges en het emotioneel verbindingsmodel en speelt in op de sociaal-emotionele noden van kinderen, jongeren en volwassenen met probleemgedrag én hun begeleiders.

VOOR WIE
Begeleiders, opvoeders, verpleegkundigen, contextbegeleiders, pedagogisch (staf)personeel die werken met jonge kinderen of met jongeren met een lage sociaal-emotionele leeftijd.

WANNEER EN WAAR
vr, 21/02/2020 09:30 - 16:30 Het Roze Huis - Draakplaats 1, 2018, Antwerpen

INSCHRIJVEN
Via website van icoba
OVER DE LESGEVER
Eric Beke is orthopedagoog in Medisch Pedagogisch Centrum Terbank in Heverlee. Hij werkt er met kinderen en jongeren met ernstige gedragsproblemen. Hij ontwikkelde de Sorrybox , een tool vol met methodieken om concreet aan de slag te gaan met conflictvermijdende en herstelgerichte methodieken. Hij is bovendien coördinator van de Survivalacademie, een opleidingsorganisatie binnen onderwijs en hulpverlening.