Preventie van depressie bij ouderen

Printervriendelijke versiePDF version

Het aantal ouderen in onze maatschappij neemt toe, maar zitten zij wel goed in hun vel?
Een aanzienlijk deel van deze ouderen rapporteert depressieve klachten. Toch zijn ze niet geneigd
om hulp te zoeken voor hun psychische problemen en kennen deze klachten een chronisch beloop.
Daarom is inzetten op preventie van depressie bij ouderen zo belangrijk. In deze vorming krijg je een
duidelijker beeld over wat een depressie nu precies is, en over de specifieke uitingsvormen bij
ouderen. We gaan dieper in op factoren die bescherming bieden tegen depressie en wisselen ideeën
uit om deze in de praktijk toe te passen. Daarnaast leer je in gesprek te gaan met een persoon met
depressieve klachten.

23 januari 2020 van 9u30 tot 12u30
Zaal Isala - Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Begeleiding: Zara Van de Ven, educatieve medewerker van Zorg-Saam, psychologe
€ 45

Inschrijven: www.zorgsaam.be