Pesters in je groep. Hoe pak je dat aan? - kosteloze icoba vorming voor de kinderopvang - 22/09/2020

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
Weten wat pesten is.
Inzicht krijgen in achterliggende mechanismen bij pestgedrag.
Vanuit pedagogisch inzicht vreedzaam leren ingrijpen bij pesten en met kinderen leren praten over pestgedrag

PROGRAMMA
Pesten blijft een oud zeer en is niet te onderschatten. Het welzijn van kinderen kan er ernstig onder lijden.
Hoe speel je hier als begeleider in de opvang op in? Jij bent voor kinderen de vertrouwenspersoon en ze verwachten dat je hen ondersteunt. Hoe ga je vanuit deze positie om met pestgedrag?
Inhoud
• definitie van pesten
• de partijen en rollen bij pesten
• mechanismen die een rol spelen bij pesten
• pestonderzoek
• hoe praten over pesten met kinderen?
• partners en materialen in de strijd tegen pesten

WERKVORM EN METHODIEK
Viac vzw werkt interactief:
• we gaan in op de ervaringen van de deelnemers
• we vragen concrete situaties aan de deelnemers
• we reflecteren rond de dagdagelijkse werking
• er is ruimte voor uitwisseling tussen de deelnemers onderling en de lesgever
In elke vorming zit:
• een theoretische uiteenzetting
• aanbreng van herkenbare voorbeelden
• reflectie in groep, met respect voor ieders referentiekader

VOOR WIE
Kinderbegeleiders, medewerkers buitenschoolse kinderopvang

WANNEER EN WAAR
di, 22/09/2020 09:30 - 16:30 Huis van het Nederlands Philippe de Champagnestraat 23, 1000, Brussel

INSCHRIJVEN
via www.icoba.be

OVER DE LESGEVER
Els Keyen is Licentiaat in de Criminologische wetenschappen en Maatschappelijk Assistent, optie Sociaal Cultureel Werk. Ze volgde bijkomend een postuniversitaire vormingscyclus ‘Overlast en de maatschappelijke aanpak ervan’, U Gent, ‘Ernstige jeugddelinquentie; mythe of Realiteit’, VUB en behaalde een ‘Getuigschrift Pedagogische bekwaamheid’, Technische Scholen Mechelen
Relevante werkervaring:
• Docent Syntra - (Kortrijk en Berchem)
• Stafmedewerker leerrecht - Stad Mechelen, dienst onderwijsondersteuning
• Vormingswerker/preventiewerker – CAW regio Vilvoorde vzw, JAC Vilvoorde
• Hulpverlener/vormingswerker – CAW Het welzijnshuis vzw, Justitieel Welzijnswerk
• Sinds 2015 werkzaam als freelance vormingswerker voor Viac vzw, en dit met diverse thema’s