PDL toepassen, niet duwen en trekken, 24 juni, 9u-12u * ONLINE

Printervriendelijke versiePDF version

Bij de zorgverlening voor bewoners met zware zorgbehoeften en bed/zetelgebonden bewoners lopen zowel de zorgmedewerkers als de bewoner of cliënt vaak tegen een aantal problemen aan. ‘Passiviteit van het Dagelijks Leven’ (PDL), een methode bestaande uit een geheel van handelingen, voorzieningen en maatregelen, draagt bij tot een optimale begeleiding, verzorging en verpleging van 'passieve' patiënten.
Hoe kan je aan de hand van PDL een keuze maken voor acceptatie of activatie van een zelfzorgtekort? Hoe bewaak je een optimaal niveau van comfort in de zorg? Hoe gebruik je een PDL-scorelijst? Of breng je de behoeften in kaart en maak je dit bespreekbaar op het multidisciplinair overleg?
We nodigen tijdens deze interactieve workshop zorgverleners uit om ‘actief’ om te gaan met ‘passiviteit’, vanuit het standpunt van de bewoner, cliënt of patiënt.

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/pdl-toepassen-niet-trekken-...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.