Ouders van minderjarigen met een handicap goed informeren

Printervriendelijke versiePDF version

Inhoud?
Ouders van kinderen en jongeren met een handicap hebben vragen op vele levensdomeinen.
Ook voor professionelen is het moeilijk om een volledig overzicht te hebben op het versnipperd aanbod in Vlaanderen.
Magenta heeft in kader van haar workshops voor ouders een minderjarig zorgenkind 2 informatietools gemaakt met vele nuttige links. U maakt kennis met deze informatietools en verwerft een abonnement voor 2 jaar op deze tools.
Even belangrijk is het om samen met andere praktijkwerkers stil te staan bij de manier waarop u zelf met informatie en uw informatieverstrekkende rol omgaat. We prikkelen u met 7 principes, vaak uit onverwachte hoek, en nodigen u uit om daarover ervaringen en best practices uit te wisselen.

Doelgroep?
Maatschappelijk werkers en andere spilfiguren in informatie en informatieverstrekking.
Vanuit diverse sectoren en settings: sociaal huis, (kinder)ziekenhuis, mutualiteit, MFC, thuisbegeleidingsdienst, huis van het kind, revalidatiecentra,..

Praktische info?
Te Leuven op 13 november 2019
Te Brugge op 14 november 2019.
We starten om 9u30. Het basisprogramma wordt afgerond om 12u30.
Er is een extra uur voorzien om u snel wegwijs te maken met het zorgaanbod voor personen met een handicap (RTH en nRTH, MFC, PAB en PVB, GIO).
Deelname kost 70 euro (2 jaar abonnement roze kaart inbegrepen).