Ouderenmis(be)handeling, maandag 12 oktober (9u30-16u)

Printervriendelijke versiePDF version

Ouderenmishandeling is steeds vaker een item in uiteenlopende media. Dit is wellicht geen toeval. Alleen gaat het hier vaak over extreme situaties van bewust en moedwillig handelen. Maar ouderen worden vaak ook heel subtiel en minder opvallend mis(be)handeld, door verschillende betrokkenen, op verschillende manieren.
Vaak gebeurt dit ongewild, maar eerder uit onmacht of onkunde. Hierbij spreken we over ouderenmisbehandeling of ontspoorde zorg: ouderen krijgen niet (langer) die ondersteuning die ze wensen en waar ze recht op hebben.
Door hun afhankelijke positie is het moeilijk dit zelf aan te kaarten. Maar wie kaart het probleem dan wel aan en hoe?

Volgende zaken komen zeker aan bod:

Wat is ouderenmis(be)handeling?
Soorten mishandeling
Onderscheid ouderenmishandeling en ontspoorde zorg.
Hoe als hulpverlener ouderenmis(be)handeling detecteren? Risico-analyse?
Rol van de zorgverlener.
Hoe preventief werken als zorgverlener?
Recht op vrijheid, privacy, zelfbeschikking.
Wetgevend kader: privacy en beroepsgeheim.

Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/ouderen-misbehandeling-je-z...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden