Opleiding tot agressiecoach in je organisatie -kosteloze Icoba-via5 vorming

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
Na het volgen van de opleiding kan een agressiecoach
• medewerkers en teams een basisvorming ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’ geven.
• nieuwe medewerkers introduceren in ‘omgaan met lastig en agressief gedrag’.
• teams en medewerkers ondersteunen door lastig en agressief gedrag bespreekbaar te maken met zowel teams als
individuele medewerkers gericht op preventie, interventie en herstel.
• sensibiliseren en organiseren van initiatieven gericht op herstel
• sensibiliseren voor en ondersteunen van agressie beleid werkgroep(en)

PROGRAMMA
Je organisatie heeft al heel wat inspanningen gedaan om lastig en agressief gedrag beheersbaar te maken.
Medewerkers krijgen bijvoorbeeld vorming, er is een visie op aanpak en een beleidsplan, er zijn procedures… Een agressiecoach kan die inspanningen op een duurzame wijze verankeren in je organisatie.

Wat houdt de 5daagse opleiding in?
Dag 1 en 2
Lastig en agressief gedrag in de hulp- en dienstverlening. Mechanismen, principes, duiding en handvatten. Preventie en aanpak van agressie en escalerende conflicten. Proces van agressie en boosheid en geweldloos omgaan hiermee. Methodes en didactiek om hier zelf vorming rond te geven.

Dag 3 en 4
Lastig en agressief gedrag bespreekbaar maken. Patronen en systemen herkennen die door de impact van agressie kunnen ontstaan. Methodes om de impact van agressief gedrag te bespreken met teams en individuen. Herstel en nazorg na agressie-incidenten. Mechanismen van impact op medewerkers en teams. Verloop van een herstelproces van een individu of team. Basisvaardigheden herstel na agressie-incidenten. Herstelgesprekken voeren met medewerkers en teams vanuit de tools en het gedachtegoed van verbindend communiceren.

Dag 5
Beleidsondersteuning: opmaak, implementatie en bewaken van een agressiebeleidsplan in de organisatie.

We gebruiken werkcases uit de praktijk van de deelnemers.

WERKVORM EN METHODIEK
Ervaringsgericht, praktijkgericht, via uitwisseling, reflectie, oefening, tussentijdse opdrachten en project op de werkplek gedurende de opleiding

VOOR WIE
Voor wie werkt met kinderen en jongeren.
In principe kan elke medewerker, van begeleider tot leidinggevende, agressiecoach worden, mits hij of zij een mandaat heeft vanuit zijn organisatie of dienst.
Deelname is mogelijk na een schriftelijke Intake waar we voorkennis, motivatie en mandaat aftoetsen.

WANNEER EN WAAR
do, 12/03/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
do, 26/03/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
do, 02/04/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
do, 07/05/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
do, 04/06/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo

INSCHRIJVEN
Via de website www.icoba.be

OVER DE LESGEVER
Mariet Ghaye, trainer, opleider agressiebeheersing en geweldloze (verbindende) communicatie.
Auteur van ‘Agressie in hulp en dienstverlening. Van Impact op medewerkers naar een gedragen beleid’ Acco 2012.