Opleiding 'Frans voor maatschappelijk werkers'

Printervriendelijke versiePDF version

Als gevolg van maatschappelijke evoluties komt u tijdens de uitoefening van uw beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact. Op die momenten ervaart u dat uw kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiƫnte manier met uw gesprekspartner(s) te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat u door die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon.
De doelstelling van deze opleiding is dan ook de communicatie tussen u en uw Franstalige klanten te bevorderen. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie. U verhoogt uw kennis van het Frans naar een praktisch werkniveau in functie van de specifieke behoeftes van uw job als maatschappelijk werker.

Om aan deze opleiding te kunnen deelnemen, moet u over een goede basiskennis van het Frans beschikken (Europees referentiekader, A2: Kan zinnen en regelmatig voorkomende uitdrukkingen begrijpen die verband hebben met zaken van direct belang [bijvoorbeeld persoonsgegevens, familie, winkelen, plaatselijke geografie, werk]. Kan communiceren in simpele en alledaagse taken die een eenvoudige en directe uitwisseling over vertrouwde en alledaagse kwesties vereisen. Kan in eenvoudige bewoordingen aspecten van de eigen achtergrond, de onmiddellijke omgeving en kwesties op het gebied van diverse behoeften beschrijven).

Om de interactiviteit te garanderen, worden slechts 16 deelnemers tot deze opleiding toegelaten.

Meer informatie via:
https://escala.be/opleiding/taal/frans-voor-maatschappelijk-werkers