Ontspoorde zorg of mis(be)handeling bij ouderen, 19 april (9u30-16u)

Printervriendelijke versiePDF version

Ouderenmishandeling is steeds vaker een item in uiteenlopende media. Dit is wellicht geen toeval. Alleen gaat het hier vaak over extreme situaties van bewust en moedwillig handelen.
Maar ouderen worden vaak ook heel subtiel en minder opvallend mis(be)handeld, door verschillende betrokkenen, op verschillende manieren.
Vaak gebeurt dit ongewild, maar eerder uit onmacht of onkunde. Hierbij spreken we over ontspoorde zorg: ouderen krijgen niet (langer) die ondersteuning die ze wensen en waar ze recht op hebben.
Door hun afhankelijke positie is het moeilijk dit zelf aan te kaarten. Maar wie kaart het probleem dan wel aan en hoe? We bespreken het onderscheid tussen mishandeling en ontspoorde zorg en gaan dieper in op de rol van de hulpverlener: sensibilisering, detectie, preventie en plan van aanpak.

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Meer info
https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/ontspoorde-zorg-misbehandel...