Omgaan met weerstanden rond etnisch culturele diversiteit

Printervriendelijke versiePDF version

Onze samenleving verandert van samenstelling, ze vergroent (meer jongeren) verkleurt (meer mensen met een andere herkomst) en vergrijst (meer ouderen).
We merken een steeds groter wordende etnisch culturele diversiteit bij onze klanten, onze medewerkers, collega’s, ... Nieuwkomers, vluchtelingen, Marokkanen en Turken van 2de en 3de generatie, Roma, ….
Anders-zijn / een andere herkomst hebben, een andere religie hebben, kan een meerwaarde inhouden, maar ook bron van conflict zijn.
Hoe sta jij hier tegenover?
Zie jij vooral de drempels, de moeilijkheden, de aanpassingen, de veranderingen, ….?
Merk je deze weerstanden bij je collega’s, medewerkers, klanten?
Hoe ga je hier dan mee om? Wat doet het met je? Merk je dan zelf weerstand? Kwaadheid, machteloosheid? Welke paraplu’s gaan er open? Is er subtiel racisme? …

9 januari 2020 van 9u30 tot 16u30
Zaal Isala - Engelenburcht, Kruineikestraat 5, 3150 Tildonk
Begeleiding: Els Haüser, psychotherapeut en diversiteitsconsultant
€ 100 (incl. broodjeslunch)
+ KMO port.

Inschrijven: www.zorgsaam.be