Moeilijk hanteerbaar gedrag in de buitenschoolse kinderopvang - Kosteloze Icoba vorming

Printervriendelijke versiePDF version

Doelstellingen
Vanuit een positieve benadering leren omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag in de opvang.
Verschillende oplossingen onderzoeken in het omgaan met moeilijk hanteerbaar gedrag.

Programma
In de buitenschoolse opvang stellen kinderen soms gedrag waar begeleiders geen raad mee weten.
We zoeken naar vaardigheden voor begeleiders om hiermee om te gaan. We vertrekken vanuit een positieve kijk en benadering van kinderen. Hoe kunnen we een negatief sfeer en straffen vermijden? Hoe zorgen we voor een goede structuur, duidelijke regels en afspraken?
We staan stil bij het belang van sociale vaardigheden bij kinderen en het kunnen uiten van gevoelens.
We zoeken hoe deze pedagogische principes te gebruiken in de buitenschools kinderopvang.

Werkvormen
Interactieve werkvorm. Via oefeningen en uitwisseling van eigen ervaringen wordt de theorie toegelicht.

Doelgroep
Kinderbegeleiders van schoolgaande kinderen, IBO.

Wanneer en waar
ma, 21/09/2020 09:30 - 16:00 CC Hasselt - Kunstlaan 5, 3500, Hasselt

Inschrijven via www.icoba.be

Opleider: VCOK