Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs 2019-2020 - Buitenschoolse ondersteuning voor jongeren en hun school

Printervriendelijke versiePDF version

Projectoproep
Je zet je in voor een vereniging die samenwerkt met scholen en buitenschoolse
activiteiten organiseert? Jouw vereniging of project wil een toegevoegde
waarde creëren op het vlak van talentenontwikkeling, de achterstand op school
wegwerken en de integratie, solidariteit en maatschappelijke betrokkenheid
bevorderen. Neem dan deel aan de Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs!

Wat is het?
De Koningin Paolaprijs voor het Onderwijs wil pedagogische modelprojecten
beter bekend maken en wil leerkrachten en verenigingen aanmoedigen door
hun creativiteit en toewijding te belonen.

Voor wie?
De projectoproep richt zich naar verenigingen en personen die
buitenschoolse activiteiten organiseren die gericht zijn op de schoolse
en maatschappelijke ontwikkeling van de jongeren. Het richt zich ook
naar projecten die ouders betrekken bij het leer- en ontwikkelingsproces
van hun kinderen.

Hoeveel?
De eerste prijs heeft een waarde van 6.500€ en de eervolle vermeldingen
worden beloond met respectievelijk 4.000€ en 2.500€.

Hoe?
Het volledige reglement en de instructies om een kandidaatsdossier in te
dienen, zijn te vinden op de website www.paolaprijs.be.

Wanneer?
31/01/2020 is de uiterste datum voor het indienen van de
kandidaatsdossiers.

Criteria?
Het project moet tenminste één maal gerealiseerd
geweest zijn in de loop van de twee afgelopen
schooljaren (2017-2018 en/of 2018-2019) en moet
herhaald kunnen worden.