Kids’ Skills en Mission Impossible. Gedragsproblemen overwinnen door het leren van nieuwe vaardigheden - kosteloze Icoba - via 5 vorming

Printervriendelijke versiePDF version

DOELSTELLINGEN
• Zicht krijgen op alle ingrediënten van gedragsverandering bij kinderen en jongeren.
• Kinderen en jongeren leren begeleiden op basis van de methode Kids' Skills en Mission Possible

PROGRAMMA
Kids' skills is een methode om met kinderen over probleemgedrag te praten en er aan te werken. Ze is gebaseerd op het oplossingsgerichte therapiemodel. In deze aanpak vertaal je het probleemgedrag in 'te-leren-vaardigheden'. Via een aantal specifieke vraagstellingen en tussenkomsten motiveren je het kind om deze vaardigheid aan te leren. Schakel ouders, familie, vrienden.... in als ‘supporters’. Daardoor oefen je tegelijkertijd invloed op hen uit. Kids' skills gebeurt in een ‘luchtige sfeer’ waardoor het zowel voor het kind en zijn omgeving als voor jou een leuke ervaring blijft.
Voor jongeren is er de aangepaste versie "Mission Possible".
Kids' skills is het werk van de Finse psychiater Ben Furman. Hij maakte bruikbare werkboekjes waardoor je het meteen kan toepassen.
Meer info over Ben Furman en zijn methodes vind je op de website www.kidsskills.org

WERKVORM EN METHODIEK
Powerpoint presentatie met voorbeelden uit individuele begeleidingen (basis en secundair onderwijs) en met filmfragmenten over een klassikale toepassing in een 1e jaar secundair B-stroom.

VOOR WIE
Begeleiders en opvoeders van kinderen en jongeren

WANNEER EN WAAR
ma, 17/02/2020 09:30 - 16:30 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo

OVER DE LESGEVER
Nadine Callens heeft 33 jaar ervaring in leerlingenbegeleiding vanuit een CLB, waarvan ook 17 jaar als provinciaal ondersteuner voor de Westvlaamse Vrije CLB's. Ze is sedert 2006 zelfstandig nascholer voor onderwijs en hulpverlening. Is auteur van "Zelfverwonding bij jongeren, gids voor leerkrachten, leerlingenbegeleiders, ouders en vrienden", uitgeverij Garant en co-auteur van "Survivalkit voor leerkrachten, oplossingsgericht werken op school", uitgeverij Garant
Meer info op website bij ‘wie ben ik’ + ‘mijn visie op nascholing’