Intervisie voor vertrouwenspersonen - 15 oktober 2020

Printervriendelijke versiePDF version

Jaarlijkse intervisie voor vertrouwenspersonen.

Als vertrouwenspersoon ben je verplicht 1x per jaar een intervisie te volgen om opvang en bemiddeling op een goede manier te verzekeren.
Wij bieden deze op een interactieve manier aan.

Algemene ondersteuning bij het uitoefenen van de taak als vertrouwenspersoon:
Deskundigheidsbevordering
Opfrissing wetgevend kader
Bespreken van cases met focus op het optimaliseren van de opvangvaardigheden; het inhoudelijke aspect en de analyse ervan; de bemiddelingsvaardigheden en oplossingsgerichte aanpak;
Ruimte voor reflectie over beleid, procedures en de concrete toepassingen hiervan waaronder de risicoanalyse, het intern onderzoek e.a. (en dit in functie van de wetgeving).
Verdieping in specifieke thema's waaronder omgaan met emoties, work-life, conflicthantering, stress, meerzijdige partijdigheid e.a.

Via deze interactieve sessie, kom je bovendien in contact met vertrouwenspersonen uit verschillende organisaties. Zo bouw je tevens een netwerk uit waarbij je op een veilige manier kan reflecteren op de moeilijkheden die je ondervindt bij het uitoefenen van de rol als vertrouwenspersoon en kan leren van elkaars ervaringen.

Organisatie

Datum en plaats
Donderdag 15 oktober 2020 van 09.30 tot 17.00 uur.
De lunchpauze is van 12.30 tot 13.30 uur

KU Leuven Campus Brugge - Spoorwegstraat 12 - 8000 Brugge
Met de trein zeer vlot bereikbaar.

Inschrijven
Het inschrijvingsgeld bedraagt 250 euro.
https://puc.kuleuven.be/PAV/inschrijvingsformulier?code=3645
In dit bedrag is inbegrepen: deelname aan de les, uitgebreide syllabus, bespreking van cases, koffiepauze en broodjeslunch.
Inschrijven Inschrijven online voor 10 oktober 2020
Omwille van het interactieve karakter van de opleidingen is het aantal deelnemers beperkt. De inschrijvingen worden geregistreerd in volgorde van ontvangst.

Betalen kan via overschrijving op rekeningnummer IBAN BE31 2850 2133 2955 van het Postuniversitair Centrum, met vermelding van"400/0019/89852+ naam deelnemer(s)'.