Intervisie voor ergotherapeuten, 5/2, 26/3, 23/4, 21/5 (13u30-16u30)

Printervriendelijke versiePDF version

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten. Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?
We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.
Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden.

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden
Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/intervisie-voor-ergotherape...