Intervisie voor ergotherapeuten, 18/9, 11/12, 5/2, 26/3 (13u30-16u30)

Printervriendelijke versiePDF version

Intervisie is een professionele uitwisseling tussen mensen die met soortgelijke uitdagingen te maken hebben. Het doel is expertise te bevorderen en de kwaliteit van aanpak te verbeteren en blijvend te ontwikkelen. Een intervisiegroep biedt hiervoor een veilige werkmethode en kent geen hiërarchische structuur. Intervisie biedt gelegenheid tot persoonlijke ontplooiing én tot leren in team, door middel van open vraagstelling, feedback en uitwisselingen van advies over daadwerkelijke aanpak. De resultaten zijn heel praktisch toepasbaar en toetsbaar en zet ons aan het denken over onze diepere motieven en gedragspatronen.

De taakinhoud van een ergotherapeut beperkt zich niet tot de organisatie van activiteiten. Wat is de meerwaarde van een ergotherapeut in de ouderenzorg? Hoe kan je als ergotherapeut ingezet worden bij het omgaan met bepaalde bewoners die moeilijk gedrag stellen of bij dementerende of palliatieve bewoners?
We stellen vast dat de taakinhoud sterk kan verschillen. De verwachting leeft dat ergotherapeuten een voorbeeldfunctie vervullen maar dat is niet altijd even gemakkelijk. Verwachtingen worden ook niet steeds duidelijk geformuleerd, waardoor de ergotherapeut vaak zelf verantwoordelijk is voor zijn taakinvulling.
Via deze intervisie willen we ergotherapeuten in woonzorgcentra de mogelijkheid bieden om informatie uit te wisselen, cases en problemen te bespreken waarmee zij dagelijks geconfronteerd worden. Het is de bedoeling dat dit een verrijkende ervaring wordt die mee helpt bouwen aan kwalitatieve zorg.

Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/intervisie-voor-ergotherape...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden