Groepen kinderen positief begeleiden - kosteloze Icoba-via5 vorming

Printervriendelijke versiePDF version

Doelstellingen:
- Leren kijken voorbij het gedrag van kinderen en jongeren.
- Zien en aanvoelen wat de rol van stress, hechting en trauma is in de ontwikkeling van gedragsproblemen.
- Leren begrenzen van gedrag in combinatie met acceptatie van emotionele ontlading en investeren in de relatie.
- Bewustworden van eigen kwaliteiten en patronen in het hanteren van groepen kinderen

Programma
Groepen kinderen en jongeren hebben zo hun eigen ontwikkeling en dynamiek. Soms loopt alles van een leien dakje. De sfeer is fijn en de meeste groepsleden voelen zich goed. Maar soms sluimert er iets. Je voelt onderhuidse spanningen en een minder veilige sfeer: er leeft wat in de onderstroom. Soms mondt die uit in roddels, ruzie, pesten, intimidatie of agressie.
Maak kennis met de onderstroom in groepen en leer hem begrijpen en hanteren. Leer een aantal systemische wetmatigheden in groepen kennen. Krijg zicht op de invloed van hechting, stress en trauma in groepen. Oefen bemiddelende vaardigheden en leer liefdevol begrenzen. Ontwikkel natuurlijke autoriteit door de kwaliteit van je aanwezig zijn te verhogen, door behoeften op elkaar af te stemmen en door win-winsituaties te creëren. Neem zelf een time-out en geef kinderen een time-in. Ga aan de slag met de drie redenen voor gedragsproblemen bij kinderen.

Werkvorm en methodiek
- Theoretische duiding met koppeling naar de praktijk.
- Allerlei oefeningen individueel, per twee en in groep om bewustzijn, innerlijke houding en vaardigheden te ontwikkelen.
- Uitwerken van concrete cases.

Doelgroep
Begeleiders, opvoeders, teamcoaches, verpleegkundigen die werken met kinderen en jongeren

Wanneer en waar
ma, 02/03/2020 09:00 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
ma, 09/03/2020 09:00 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo
ma, 16/03/2020 09:00 - 16:00 Jeugdherberg De Blauwput Martelarenlaan 11A, 3010, Kessel-lo

Inschrijven
via website van icoba

Informatie over de lesgever
Jürgen Peeters is leraar, psychotherapeut, bemiddelaar en begeleider van groepsprocessen. Gespecialiseerd in ontwikkelingsgericht opvoeden, zelfsturing, leiderschap, stress en verbindend communiceren. Auteur van “Kinderen zijn geen puppy’s, de kracht van zelfsturing in opvoeding.” (Acco 2017). Meer info: www.deonderstroom.be.