Contactpersoon:

De Keyzer Ann
adekeyzer@zorgsaam.be
016/20 46 60

Download alle bestanden:

BrochureZS_Najaar18_pc.pdf Download alle bestanden
 

Gelijkwaardig en respectvol omgaan met personen met een verstandelijke beperking

Printervriendelijke versiePDF version

Tijdens deze vorming staan we stil bij begrippen als vertrouwen, privacy en communicatie.
We bekijken filmpjes die met personen met een beperking werden opgenomen en bespreken praktijkvoorbeelden. Alles draait er om hoe je kijkt naar de persoon met een beperking en hoe je met iemand in relatie treedt. Gelijkwaardigheid en respect uiten zich op allerlei manieren. Ogenschijnlijk kleine details in ons dagelijks handelen hebben een grote invloed op het welbevinden van cliënten en hoe mensen naar zichzelf kijken. Vaak hebben we niet door hoe groot onze invloed is. Wat is keuzevrijheid en inspraak?
Hoe bouwen we aan een duurzame relatie waardoor de persoon met een beperking de hoofdrol speelt in zijn eigen leven? We staan stil bij de invloed van taalgebruik en beeldvorming. De inzichten vanuit de praktijkervaring in deze sector zijn zeker en vast toepasbaar in andere sectoren uit de zorg.
12 oktober van 13u30 tot 16u30
Vrijbroekpark, Dessainlaan 65, 2800 Mechelen
Begeleiding: Tom Willems, begeleider in een dagcentrum voor personen met een verstandelijke beperking
€ 45