Focus op peuters - ONLINE - 6/11 en 4/12

Printervriendelijke versiePDF version

Programma:
Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van peuters
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van peuters
- extra inzichten en inspiratie opdoen om peuters te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe de in de eigen praktijk zijn georganiseerd onder de loep nemen vanuit het perspectief van een peuter
- kennismaken met goede praktijken over een warme omgeving van kinderopvang naar school
- vanuit de reflectie over hun eigen handelen en aanbod ten aanzien van peuters actiepunten formuleren over de eigen praktijk.

Doelgroep:
Kinderbegeleider tewerkgesteld binnen PC331

Opleider:
VCOK

Locatie:
Online

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/23086

Organisatie:
SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.