Focus op baby's - ONLINE - 14/11 en 5/12

Printervriendelijke versiePDF version

Na deze vorming kan de deelnemer:
- stilstaan bij de leef- en ervaringswereld van baby's
- weten wat belangrijk is in het pedagogisch handelen ten aanzien van baby's
- extra inzichten en inspiratie opdoen om baby's te ondersteunen in hun ontwikkeling op diverse terreinen.
- de verschillende momenten (onthaal, spel, verzorging, ...) doorheen de dag en hoe die in de praktijk zijn georganiseerd onder de loep neme vanuit het perspectief van een baby
- vanuit de reflectie over zijn/haar eigen handelen en aanbod ten aanzien van baby's actiepunten formuleren voor hun eigen praktijk.

Doelgroep:
Begeleidend personeel tewerkgesteld binnen PC331

Opleider:
VCOK

Locatie:
online

Kostprijs:
Gratis

Meer info:
https://www.vivosocialprofit.org/opleidingen-open-aanbod/20148

Organisatie:
SF331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.