De kracht van een feedbackcultuur (functiecomplement), woensdag 28 oktober en 18 november (van 13u-17u)

Printervriendelijke versiePDF version

Ondersteuning en zorg bieden aan mensen is een proces, waar heel wat partners op worden betrokken. Dit impliceert een permanente dialoog, over ieders rol en bijdrage. Onderhandelde en afgestemde zorg zijn termen die hiernaar verwijzen.
Iedere medewerker doet dit vanuit zijn specifieke kennis, kwaliteiten en ervaring. Dit interdisciplinair samenwerken binnen een team vooronderstelt uiteraard ook de nodige afstemming. Samen, met een gedeelde visie, optimale kwaliteit van wonen, leven en zorg bieden is hierbij het streefdoel.

Dit krijgt slechts alle kansen als er binnen dit samenwerkingsverband én met alle betrokken partners op een open, maar respectvolle en verbindende manier wordt gecommuniceerd. Het leren hanteren en omgaan met feedback is hierbij een kritische succesfactor.
Samen, vertrekkend vanuit de eigen werkcontext, stilstaan bij de mogelijkheden om een feedbackcultuur te installeren of te optimaliseren, zodat er op een constructieve wijze kan worden samengewerkt om het zorgplan te realiseren.

Meer info? https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/de-kracht-van-een-feedbackc...

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden