BRUXEO So-Divercity begeleiding - Oproep tot kandidaatstelling - voor 31 mei 2020 inschrijven

Printervriendelijke versiePDF version

Oproep tot kandidaatstelling 

voor gratis begeleiding bij diversiteitsbeheer

van instellingen gevestigd in het Brussels Gewest

 

Wilt u als onderneming in de Brusselse social-profit sector een strategie aanwenden die de diversiteit en inclusie onder uw medewerkers bevordert ? Wilt u het principe van niet-discriminatie respecteren in het dagelijks beheer van uw instelling ? Heeft u vragen over neutrale rekrutering, de integratie van diversiteitsclausules in het arbeidsreglement ? Ondervindt u diversiteitsproblemen in uw team of met uw begunstigden ?

Het So-Divercity project van Bruxeo biedt gratis en persoonlijke ondersteuning voor 5 brusselse social-profit instellingen. De algemene doelstelling is om reflectie over het thema "diversiteit en inclusie" in uw teams te initiëren en op te bouwen, en om u te helpen bij het integreren van diversiteitsmanagement en inclusie in het management van uw instelling.

Deze ondersteuning begint met een vergadering met de vertegenwoordigers van de 5 geselecteerde instellingen op woensdag 10 juni 2020, van 9.00 uur tot 13.00 uur. De informatie en het gedetailleerde programma van deze ondersteuning zijn te vinden op onze website www.bruxeo.be.

Aarzel niet om contact met ons op te nemen voor meer inlichtingen.

Ik raadpleeg het programma en registreer