Blijf conflict voor - 29 en 30 oktober

Printervriendelijke versiePDF version

Blijf conflict voor: vrijmoedig praten en openhartig luisteren

Tegenstellingen in groepen: we weten er vaak geen raad mee. Werd er vroeger vaak gespannen gezwegen, dan duikt er ook in groepen van langsom meer snelle stelllingname en stellige verdediging van het eigen standpunt op. Wie zich ingraaft in zijn eigen gelijk, sluit daarbij automatisch zijn oren.

Hoe kan je tegenstellingen in een groep vruchtbaar maken en wat is daarvoor nodig?

In deze 2 dagen leer je:

wat je op voorhand kan doen om vruchtbare groepsuitwisseling zo veel mogelijk kans te geven
wat je kan doen als je bij jezelf merkt dat je in conflict of tegenstelling raakt
vrijmoedig spreken en openhartig luisteren
hoe en onder welke condities omgaan met tegenstellingen bijdraagt om tot een duurzame oplossing te komen.
Via doe-opdrachten onderzoeken we hoe tegenstellingen werken en hoe je ze soepel en vruchtbaar kan hanteren.

Marjan Blokland - Toon Cornelis
prijs 160€
https://www.kwadraet.be/cursus/blijf-conflict-voor