9/23 feb & 9 mrt 2021: ONLINE - Frans voor de jeugdhulp

Printervriendelijke versiePDF version

3-daagse online vorming "Frans voor de jeugdhulp" op 9 en 23 februari en 9 maart 2021.

Link naar de vorming: http://jo-in.be/vorming/online-frans-voor-de-jeugdhulp

Inhoud:
Kom je in de uitoefening van je beroep in toenemende mate met Franstaligen in contact? Op die momenten ervaar je misschien dat je kennis van het Frans onvoldoende is om op een vlotte en efficiënte manier met je gesprekspartner(s) – de jongeren en hun context – te communiceren. Dan wordt het immers duidelijk dat je ten gevolge van die gebrekkige kennis enerzijds nog wat drempelvrees hebt en anderzijds een grote behoefte voelt aan vakjargon (o.a. in verband met gevoelens).

Informant biedt je een opleiding aan waarin je in een Frans taalbad ondergedompeld wordt. Het pakket werd volledig uitgewerkt vanuit het kader van de nieuwe integrale jeugdhulp. De nadruk ligt op het specifieke vakjargon en op de mondelinge communicatie.

Een greep uit het programma:

- de vertaling in het Frans van de vakterminologie die in de integrale jeugdhulp gebruikt wordt

- de eigen dienst voorstellen in het Frans

- gesprekstechnieken om verschillende soorten gesprekken te voeren (intake, ...)

- cases die zich situeren in contextbegeleiding, dagbegeleiding, contextbegeleiding in functie van autonoom wonen, begeleiding voor pleeggezinnen, kindermishandeling, …

De cursus wordt samengesteld in onderling overleg met de deelnemers. Andere items kunnen aangebracht worden. Er wordt ook aandacht besteed aan het telefoneren in het Frans en aan een aantal spraakkunstitems die voor mondelinge communicatie essentieel zijn.