9/12/2021 - Participatie bij jonge kinderen met ADHD, DCD en ASS: assessment en perspectieven - Het breken van het glazen plafond

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6378/Participatie-...

Inhoud
Alexander, een vierjarige kleuter, wervelde mijn praktijk binnen, verkleed als Superman. Hij geloofde dat zijn cape hem hielp om mee te spelen, te leren en op uitstap te gaan met familie. Deelnemen aan zo’n activiteiten was door zijn autisme niet altijd makkelijk, maar zijn cape gaf hem superkrachten om die barrières te overwinnen.

Kinderen met ADHD, ASS en DCD, onze superhelden, nemen minder vaak deel aan activiteiten in het dagdagelijks leven. Onderzoek toont aan dat ze vaak minder betrokken zijn als ze deelnemen. Ze willen hier ook verandering in.

Tijdens het eerste deel van deze studiedag schetsen we een algemeen kader om ‘participatie’ bij jonge kinderen met comorbide stoornissen (ADHD, ASS en DCD) te begrijpen. Nadien bespreken we de barrières die de kinderen als hun ouders ervaren. In het tweede deel gaan we in op de hindernissen die hulpverleners ondervinden als ze participatiegericht aan de slag willen gaan. We maken ook kennis met de Vlaamse versie van de Young Children Participation and Environment Measure (kortweg YC-PEM), een meetinstrument dat participatie in kaart brengt bij kinderen tot 6 jaar.

Mijn hoop is om samen met de deelnemers aan deze studiedag aan de slag te gaan, zodat alle kinderen zich altijd superheld voelen, zelfs al hebben ze hun cape niet mee!

Take-away message

Jonge kinderen zijn in staat om het begrip participatie te verstaan.
De jonge kinderen die meegedaan hebben, zijn best wel tevreden over hun participatie als ze kunnen spelen, leren en meedoen met familie uitstapjes. Ze ervaren dan vriendschap, voelen zich competent en ervaren dat ze erbij horen.
Kinderen, ouders als hulpverleners hebben een andere blik op participatie. Ieders visie en noden in kaart brengen is dus cruciaal.
De noden van ouders situeren zich vooral op vlak van de context en de omgeving.
Hulpverleners focussen zich vooral op kind factoren maar wensen in de context en omgevingsgericht aan de slag te gaan.
De Vlaamse versie van de Young Children Participation and Environment Measure (YC-PEM) is valide en betrouwbaar om participatie van kinderen tot 6 jaar in kaart te brengen.

Door wie?
Marieke Coussens

Marieke Coussens (°1977) is een energieke, creatieve geest die een kritische blik en gezond verstand in de juiste dosis combineert. Door het combineren van een privé praktijk als ergotherapeut, het lesgeven aan de Arteveldehogeschool en haar werk aan de Universiteit Gent als postdoctoraal onderzoeker in de vakgroep revalidatiewetenschappen, tracht ze de brug te maken tussen het werkveld en de academische wereld.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.