9 en 23 september (9u13u) - De kracht van een feedbackcultuur (functiecomplement)

Printervriendelijke versiePDF version

Ondersteuning en zorg bieden aan mensen is een proces, waarbij heel wat partners betrokken zijn. Dit impliceert een permanente dialoog, over ieders rol en bijdrage. Iedere medewerker doet dit vanuit zijn specifieke kennis, kwaliteiten en ervaring. Deze interdisciplinaire samenwerking vooronderstelt uiteraard ook de nodige afstemming. Samenwerkingsverbanden krijgen slechts kans op slagen als alle betrokkenen open, respectvol en verbindend communiceren. Het leren hanteren en omgaan met feedback is hierbij een kritische succesfactor. Tijdens deze vorming gaan we dieper in op de meerwaarde, de attitude, de valkuilen en de collegiale toetsing.

Anker, Muizendries 35, 9070 Destelbergen
https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/de-kracht-van-een-feedbackc...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.