8/9/2021 Goed in je vel, sterk in het werk (online)

Printervriendelijke versiePDF version

Werken in de kinderopvang geeft je veel voldoening, maar brengt ook heel wat uitdagingen met zich mee.
In deze vorming staan we stil bij je eigen behoeften als medewerker. Zorg dragen voor anderen begint bij zorg voor jezelf. Daarnaast kijken we ook naar de krachten en kwaliteiten van jezelf en die van collega’s. Hoe kunnen we deze (meer) inzetten zodat dit ook een effect heeft op de kwaliteit van de kinderopvang?

Doelgroep:
Kinderbegeleiders, leidinggevenden & coaches uit de groeps- en gezinsopvang en buitenschoolse opvanginitiatieven (PC 331)

Kostprijs: gratis

Lesgever: CEGO

Meer info: https://www.vivosocialprofit.org/vormingsaanbod-331

Organisatie: SF 331 i.s.m. VIVO

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.