8/03/2022 - Assertiviteitstrainingen volgens het PrOP-model - Versterken van assertiviteit bij kinderen en jongeren

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6497/assertiviteit...

Inhoud
Kinderen groeien momenteel op in een wereld die steeds sneller lijkt te draaien en waarbij het almaar belangrijker wordt om assertief te leren reageren. Dit is niet alleen belangrijk op school en bij vrienden, maar ook op sociale media. Assertief reageren vraagt een zelfzekere houding en is dan ook een van de belangrijkste, maar moeilijkste sociale vaardigheden.

Tijdens deze workshop wordt geoefend met het PrOP-model, een stappenplan met kinderen en jongeren waarop de trainingen gebaseerd zijn. Er wordt algemene toelichting gegeven bij de meest gebruikte sociale vaardigheidstrainingen en assertiviteitstrainingen voor kinderen en jongeren. We staan stil bij de werkzame principes, indicatiecriteria en de diverse werkvormen van de assertiviteitstrainingen volgens het PrOP-model. Er is ook aandacht voor het werken met groepsdynamieken en het maken van observaties en interpretaties. Ten slotte komt ook aan bod hoe leeftijdgenoten, ouders, leerkrachten en sociale media hierin betrokken kunnen worden.

De workshop begint met een aantal theoretische uitgangspunten die belangrijk zijn, maar is vooral praktisch van aard. Er komen casussen aan bod en er worden concrete technieken geoefend uit de trainingen.

Geadviseerde literatuur:

Haeck, N., Van De Weghe, J., Boonen, G., Van Nieuwerburgh, M. & Debruyne, S. (2015). Kom maar op, ik ben top! Assertiviteitstraining voor kinderen van 9 tot 12 jaar. Trainershandleiding en werkboek. Amsterdam: Boom.

en/of

Haeck, N., Van Nieuwerburgh, M., Boonen, G., Van De Weghe, J. & Debruyne, S. (2015). No prob, ik kom voor mezelf op! Assertiviteitstraining voor kinderen van 12 tot 16 jaar. Trainershandleiding en werkboek. Amsterdam: Boom.

Door wie?
Marieke Van Nieuwerburgh
Klinisch psycholoog en gedragstherapeut
Marieke werkt als GZ-psycholoog bij Mentaal Beter in Zeeuws-Vlaanderen. Ze publiceerde twee assertiviteitstrainingen voor kinderen en jongeren (‘Kom maar op, ik ben top!’ en ‘No prob, ik kom voor mezelf op!’, cf. hoger). Ze werkt dagelijks met het PrOP-model en geeft workshops over het PrOP-model en de assertiviteitstrainingen. Ze is gastdocent en supervisor bij de PEV Eerstelijns psychologische zorg kinderen en jongeren in Vlaanderen.

Voor wie?
De workshop kan gevolgd worden door hulpverleners in GGZ, revalidatiecentra, scholen, enz. die met kinderen en jongeren werken. Enige kennis van psychopathologie bij kinderen is aangewezen.

Over wie?
Kinderen en jongeren 9-16 jaar; enige taligheid en vermogen tot zelfreflectie is vereist.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.