8/02/2022 - Zorg(en)kinderen in de school - Het onderwijs en de hulpverlening als partners

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6477/zorgenkindere...

Inhoud
Een leerkracht heeft het vandaag niet altijd onder de markt. In de klas ontmoet hij enerzijds kinderen die het hem of haar knap lastig maken. Ze verstoren de les, negeren regels en afspraken en moeten voortdurend tot de orde geroepen worden. Maar er zijn anderzijds ook de stille, angstige en teruggetrokken kinderen, waarover hij of zij zich zorgen maakt. Het zou ook kunnen dat enkele kinderen kampen met een dipje, gepest worden of lijden onder de situatie thuis. Nog andere kinderen gedragen zich erg bijzonder of opvallend zonder dat dit gedrag meteen verklaard kan worden.

Over al deze kinderen wordt er in scholen gepiekerd en overlegd in multidisciplinaire teams. Ouders horen dat de school met de handen in het haar zit en krijgen het warme advies buitenschoolse hulp in te schakelen.

Deze workshop gaat over deze kinderen. We kiezen ervoor een kader aan te reiken dat leerkrachten en schoolteams helpt om perspectief te brengen in schijnbaar vastgelopen onderwijsleersituaties. Dit is een bewuste keuze. In plaats van ons af te vragen wat er met het kind mis is, gaan we na hoe interacties tussen leerkrachten, kinderen en ouders verbeterd kunnen worden.

Daarom vertrekken we van observaties in de klas en geven we stap-voor-stap aan hoe je die moeilijkheden systematisch in kaart brengt en verheldert. Verder leer je hoe je met collega’s, leerkrachten, zorgcoördinatoren , ondersteuners, CLB-medewerkers, enz. aan de slag kunt. Je leert de ernst en de complexiteit van deze situaties in de klas taxeren en daarvoor een handelingsplan uit te werken.

We maken er een interactieve workshop van, een voornamelijk praktijkgerichte opleiding die veel rekening houdt met de aangereikte casuïstiek.

Door wie?
Maurits Wysmans, tot november 2020 actief als opleidingsverantwoordelijke en momenteel nog als gastprofessor verbonden aan de UCLL. Hij is deskundig op het terrein van opvoedings- en gedragsproblemen en daarnaast ook auteur van diverse artikels en coauteur van het boek ‘ Praten met ouders’ (Lannoo Campus)

Voor wie?
Leerkrachten, ondersteuners, hulpverleners in de kind- en jeugdhulp, zorgcoördinatoren, pedagogen, psychologen, maatschappelijk werkers, jeugdprofessionals. Geen specifieke voorkennis vereist.

Over wie?
6 - 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.