8 en 29 september, 20 oktober, 17 november, 1 en 15 december (9u30-16u of 9u-12u) Opleiding tot agressiecoach

Printervriendelijke versiePDF version

Op een correcte manier (leren) omgaan met agressief gedrag, is een gedeelde verantwoordelijkheid (niet alleen van de medewerker dus). Een duidelijke visie op het voorkomen van, het omgaan met én de nazorg bij grensoverschrijdend gedrag kan hierbij helpen.
Maar dit vraagt continue aandacht en expertise. Het opstarten van een werkgroep, het aanstellen van een referentiepersoon of een agressiecoach is dan ook geen overbodige luxe.
Organisaties en medewerkers die overwegen om hiermee aan de slag te gaan of reeds eerste stappen hebben gezet, willen we via deze opleiding verder ondersteunen. We doen dit door kaders en methodieken aan te reiken, maar ook vanuit de eigen context samen op zoek te gaan naar wat nodig en mogelijk is. Door een veilige leeromgeving te creëren, bieden we kans tot het inbrengen van eigen cases of werkzorgen en nodigen we uit om eigen ervaringen te delen.

https://www.ankerconsult.be/vormingskalender/opleiding-tot-agressiecoach-1

Anker, Muizendries 35, 9070 Heusden

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.