8 en 22 februari 2022 - Bind-Kracht vorming 'Van onmacht naar impact. Hulpverlening aan multi-problemgezinnen'

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod/hulpverlener-onmac...
> Tweedaags vormingstraject van Bind-Kracht op dinsdag 8 en 22 februari 2022

De relatie tussen hulpvrager en hulpverlener is essentieel voor een effectieve hulpverlening. Gevoelens van wantrouwen, maatschappelijke en organisatorische druk bemoeilijken vaak de opbouw van een vertrouwensrelatie. Dit leidt vaak tot teleurstelling en machteloosheid bij hulpverleners.

- Worstel je als hulpverlener met dit gevoel van onmacht?
- Kan je vanuit deze onmacht komen tot effectieve hulpverlening?
- Hoe pak je dat aan?
In deze tweedaagse vorming vertrekken we van de machteloosheid en de krachten van de hulpverlener. Daarna staan we stil bij de krachten en de kwetsbaarheid van de hulpvrager in een multi-problemsituatie. Waar liggen breuklijnen en uitdagingen?

Trainer, cursisten en coaches (mensen met ervaring in armoede en hulpverlening) oefenen in het bespreekbaar maken van deze uitdagingen. We focussen op het zoeken naar hoopvolle verbindingen en gemeenschappelijke doelen op korte termijn, kleine successen om te komen tot duurzame verandering.

Theoretische kaders en creatieve werkvormen wisselen elkaar af, met ruimte voor concrete verhalen vanop de werkvloer. Coaches brengen het perspectief van de hulpvrager binnen en gaan mee in dialoog met trainer en cursisten.

>> Voor wie?
Voor hulpverleners met ervaring in het werken met kwetsbare personen en gezinnen.

>> Thema's
- de onmacht van de hulpverlener
- strategieƫn om met deze onmacht om te gaan
- creƫren van tijd en ruimte in een veeleisende en complexe zorgcontext
- de krachten van de hulpverlener
- het perspectief en de krachten van de hulpvrager
- zien van hoopvolle verbindingen in de relatie tussen hulpvrager en hulpverlener
- het moeilijk bespreekbare een plaats geven
- leren en delen uit botsingen en teleurstellingen
- positieve uitzonderingen dialogisch versterken
- werken aan herstel en duurzame verandering

>> Praktische info
> Wanneer? Dinsdag 8 en 22 februari 2022. Onthaal vanaf 09.00 u. De vorming start om 09.30 u. en duurt tot 16.30 u.
> Locatie? De vorming zal plaatsvinden op campus Zuid, Brusselstraat 45, 2018 Antwerpen, onder voorbehoud van de evolutie van de coronamaatregelen.
> Trainer? Koen Vansevenant, samen met enkele coaches
> Prijs? 220 euro, broodjeslunch inbegrepen

https://www.kdg.be/bind-kracht-armoede/vormingsaanbod/hulpverlener-onmac...

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.