7/12/2021 - Hulpverlening op een goede manier afsluiten - Stenen voor de buik van de wolf

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/5744/Hulpverlening...

Inhoud
Tijdens deze workshop staan we stil bij het belang van de afrondende fase in eerder langdurige begeleidingen of therapie. Afsluiten en afscheid nemen roept intense ervaringen, emoties, cognities en beelden op over keuzes maken, terugblikken, zich hechten en loslaten, verlies en rouw.

We staan stil bij de manier waarop we de afrondende fase deel kunnen maken van het hulpverleningsproces en gebruiken als ontwikkelingsgegeven. Door zorgvuldig af te ronden kunnen we tevens correcties doen op de hechtingsscripts van onze cliënten en hen nieuwe ervaringen van loslaten in verbondenheid geven. Therapeutische afscheidsrituelen kunnen dit proces markeren en begeleiden.

Tot slot staan we stil op de impact van deze fase op de hulpverleners zelf, zeker als het allemaal niet zo volgens plan verloopt.

Dit thema wordt benaderd vanuit een experiëntiëel- systemisch kader met oog voor het hechtingsperspectief. Er worden praktijkvoorbeelden getoond en deelnemers worden uitgenodigd tot reflectie over eigen ervaringen en mogelijkheden binnen hun eigen praktijk.

Door wie?
Greet Splingaer
Coördinator, opleider en supervisor, gezinstherapeut in vzw Rapunzel te Diest
Master in de orthopedagogie, opleiding relatie- en gezinstherapie, opleiding Gestalteducatie, specialisatieopleidingen in kindgerichte gezinstherapie
Erkend als opleider en supervisor door de Belgische Vereniging van Opleiders in de Systeemtherapie (BVOS) en door BVRGS.

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.