7/12/2021 - Een protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen

Printervriendelijke versiePDF version

https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6310/Een-protocol-...

Inhoud
Het is niet eenvoudig vast te stellen of een meertalig kind een echte taalontwikkelingsstoornis heeft of een blootstellingsachterstand. Bij een blootstellingsachterstand gaat het om een tijdelijke achterstand door een nog te beperkt aanbod in die taal. Bij een taalontwikkelingsstoornis gaat het om significante tekorten in elke taal. Het nieuwe protocol voor taaldiagnostiek bij meertalige kinderen wil logopedisten hierin begeleiden.

Tijdens deze studiedag maken we kennis met het protocol dat ontwikkeld werd aan Thomas More. De verschillende stappen worden uitgelegd en toegelicht aan de hand van casusmateriaal.

De deelnemers gaan ook zelf aan de slag. Door bij een of meerdere casussen het protocol te doorlopen, leer je om een correcte diagnose te stellen. Je wordt je bewust van de valkuilen en leert hier op een onderbouwde manier mee om te gaan.

Na deze studiedag ben je in staat om de taaldiagnostiek bij meertalige kinderen op een correcte manier aan te pakken en om een juiste differentiaaldiagnose te stellen.

Door wie?
Charlotte Mostaert
Opleiding Logopedie en audiologie Thomas More
Docent en onderzoeker

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.