7/11/2024 – ICOBA-vorming: Intervisie voor kartrekkers Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze intervisie leer je systematisch met een NAGV-bril kijken naar problemen die zich in een NAGV-implementatieproces kunnen voordoen. Je
versterkt je je eigen basishouding en -handelen rond NAGV, vooral in relatie tot mede-gezagsfiguren.
Je krijgt kapstokken om verdere stappen te zetten daar waar de implementatie van NAGV binnen je werksetting “stokt”.

WANNEER EN WAAR
do 07 november 2024 09:00-16:00 – Het Roze Huis - Ingang via café Den Draak of via Grote Hondstraat - Draakplaats 1, 2018 Antwerpen

PROGRAMMA
Deze intervisie is bedoeld voor kartrekkers Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Dit zijn medewerkers die binnen de voorziening het mandaat hebben om de implementatie van NAGV – samen met collega’s - te “trekken”.

Met deze intervisie willen we hen ondersteunen bij de vragen die ze in dit proces tegenkomen, zoals:
• In onze voorziening ontstaat spanning tussen medewerkers die “mee” zijn met het gedachtegoed en medewerkers die er niet voor open staan.
• Ik vind het moeilijk om mijn rol als kartrekker passend vorm te geven in relatie tot eigen collega’s.
• Het werken vanuit NAGV leidt onvoldoende tot gedragsverbetering bij cliënten, waardoor twijfel ontstaat: is NAGV wel de goede weg?.
• Omdat er zoveel tegenwind is binnen de organisatie vind ik het zelf moeilijk om consequent vanuit NAGV te kijken en handelen.
• …

We bekijken deze vragen door een NAGV-bril en onderzoeken welke handvatten de NAGV-mindset ons aanreikt om in deze kwesties steviger te staan. De NAGV-mindset is ons kompas, maar geen strak keurslijf.

De uitwerking van het programma vertrekt volledig vanuit de vragen en casussen van de deelnemers. Die bezorg je vooraf.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
We gaan samen aan de slag met de ingestuurde vragen en casussen. Hilde zorgt voor het bundelen in thema’s en reikt werkvormen aan om deze vragen te bespreken in een respectvol klimaat van “leren van en aan elkaar”.

VOOR WIE
PC 319.01 - Kartrekkers met het mandaat van de organisatie voor de implementatie van NAGV.

Voorwaarden voor deelname:
Je hebt van je organisatie het mandaat om de implementatie van NAGV mee te ondersteunen.
Je hebt minimum 3 dagen basisopleiding én een kartrekkersopleiding NAGV gevolgd.
Je bent effectief aan de slag rond NAGV binnen de organisatie.

We raden aan om met 2 personen uit je organisatie deel te nemen wat de transfer achteraf vergemakkelijkt. Kom je alleen? Dat kan uiteraard ook. .
Elke kandidaat deelnemer vult vooraf een formulier in, waarmee we alle voorwaarden checken en polsen naar vragen en casussen.

OVER DE LESGEVER
Hilde Leonard, pedagoge, versterkt opvoeders(teams) in hun (gezags)relatie met kinderen en jongeren. Ze is vooral aan de slag in situaties waar kinderen en jongeren gedrag laten zien dat opvoeders voor dilemma’s stelt of daar waar opvoeders zich machteloos voelen. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet is al vele jaren haar belangrijkste instrument. Ze begeleidde heel wat organisaties (onderwijs, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptensector) in de transitie naar een beleid geïnspireerd op NAGV. Meer informatie op www.HildeLeonard.be

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25835

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.