7/02/2022 - Over- en onderprikkeling voorkomen in een klascontext - Met een andere bril kijken naar alertheid, bewegingsgedrag en prikkels

Printervriendelijke versiePDF version

Link:
https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6510/over-en-onder...

Inhoud
Tijdens deze studiedag bekijken we de prikkelverwerking van kinderen en jongeren in relatie tot onderwijsgerichte vaardigheden en gedrag. We vertrekken vanuit verschillende denkconcepten o.a. kwadranten, het model ‘Werken met aandacht’ en mogelijke zintuiglijke stijlen.

Vele kinderen en jongeren ervaren voortdurend prikkels die hen onder- of overprikkelen. Het kind tracht dan ook vanuit zijn zintuiglijke prikkelverwerking op een voor hem haalbare manier zijn balans te herstellen door zelfregulerend gedrag en/of gedrag te stellen dat niet altijd even aangenaam wordt ervaren vanuit de (klas)omgeving.

We zoomen in op vier mogelijke kwadranten met het in kaart brengen van kansen- en kwetsbaarhedenprofiel van de leerling, bekijken de 21 zintuiglijke stijlen en de hypo- en hyperresponsiviteit van de zeven zintuigen. Dit oefenen we in a.d.h.v. oefeningen, film- en casusanalyses.

Door wie?
Docenten - Tenz
Karen Van Dyck

Psychomotorisch therapeut in privépraktijk - Psychotherapeut in opleiding - Erkend auti- en gedragscoach -
Ondersteuningsetwerk VOKAN (Voorheen GON-coördinatie type 3 - type 9) - Gastspreker bij verschillende organisaties

Voor wie?
Voor leerkrachten en ondersteuners uit het (buiten)gewoon kleuter-, basis- en secundair onderwijs, en therapeuten uit Centra voor Ambulante Revalidatie en aanverwante sectoren, CLB en begeleiders zowel in zorg als in onderwijs

Over wie?
3 tot 18 jaar

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.