7 en 22/11, en 13/12/2024 – ICOBA-vorming: Van toxische naar voedende energie op de werkvloer

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming verdiepen we ons in hoe elke medewerker, al dan niet vanuit een leidinggevende functie, kan omgaan met (mogelijk) toxische processen. We leren hoe we die kunnen ombuigen naar een (meer) voedende cultuur, vanuit een houding van kalmte, transparantie en verbinding. We oefenen om vanuit persoonlijk leiderschap en de kracht van kwetsbaarheid zorg te dragen voor onszelf, de ander, de organisatie.

WANNEER EN WAAR
do 07 november 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
vr 22 november 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel
vr 13 december 2024 09:30-17:00 – Huis van het Nederlands - Philippe de Champagnestraat 23, 1000 Brussel

PROGRAMMA
Tijdens deze opleiding zetten we in op het voorkomen en transformeren van een ‘toxische organisatiecultuur’. Hoe kan je omgaan met toxisch gedrag van je collega, leidinggevende of team? Hoe kan je voorkomen dat je zelf schadelijk gedrag stelt? Hoe kan je destructieve, elkaar versterkende patronen doorbreken?

“Zowel de leidinggevende(n) als de medewerker(s) verliezen hun vrije, volwassen en creatieve energie. Hoeveel creativiteit zou er kunnen vrijkomen als iedereen zijn persoonlijk leiderschap opneemt en patronen uit het verleden loslaat?” (Wouter Torfs)

Driedaagse opleiding:
• We leren ‘toxisch’ gedrag en de impact ervan op individuen en de organisatie herkennen, ons bewustzijn vergroten waardoor we (vroegtijdig) kunnen ingrijpen.
• We verkennen de attitude en pijlers van NVR als krachtbronnen om tot positieve verandering te komen: grenzen aangeven, zorg dragen voor de relaties, transparantie, steunend netwerk inzetten, zelfcontrole en emotieregulatie, duidelijke doelstellingen en verwachtingen, routines en rituelen.
• We versterken onze communicatieve vaardigheden: zelfzorg en persoonlijke grenzen stellen, feedback geven en ontvangen, constructieve gespreksvoering.
• We onderzoeken hoe we zelf persoonlijk leiderschap kunnen tonen, in uitdagende werkomstandigheden.
• We oefenen ons om te spreken en werken met elkaar vanuit het hart.

In dit traject onderzoeken we hoe we vanuit heelheid aanwezig kunnen zijn op de werkvloer. We streven ernaar om collega’s niet alleen van hun rationele, professionele kant te zien maar ook om de emotionele, intuïtieve en spirituele kanten een plaats te geven. (F. Laloux, “Reinventing Organizations”, 2014)
Het programma biedt een praktische benadering om negatieve dynamieken te doorbreken en een cultuur van vertrouwen, samenwerking en veerkracht te bevorderen.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
• ervaringsgerichte oefeningen
• rollenspel/simulatie
• inbrengen van eigen casussen
• reflectiemomenten
• theoretische uiteenzetting en nadien oefenen/ervaren
• vertrekken vanuit eigen ervaring/beleving en van daaruit de theorie opbouwen

VOOR WIE
Medewerkers van organisaties die zorg willen dragen voor hun eigen welzijn en persoonlijke groei én die verantwoordelijkheid willen opnemen in het bijdragen tot een voedende, verbindende ‘Great Place To Work’. (W. Torfs, “Werken met hart en ziel”, 2014)

OVER DE LESGEVER
Sieska:
Als sociaal werker mocht ik in de ruim 20 jaar volgend op mijn studie ervaring opbouwen in het werken met jongeren, ouders en gezinnen, als leefgroepbegeleider, thuisbegeleider, time-outbegeleider. Gaandeweg kwamen daar ook leiding geven, supervisie en training/coaching bij. Jarenlang kon ik als leidinggevende onze organisatie mee ont-wikkelen en vorm geven.
Leven, werken, opvoeden, leiding geven zie ik als dynamische processen, altijd in beweging. Elke situatie bevat groeipotentieel en elke crisis draagt een kans in zich. Ik ga hier graag samen naar op zoek. Elke ont-moeting, of het nu gaat om een jongere, een gezin, een team of een leidinggevende, beschouw ik als een uitnodiging om samen een proces aan te gaan, vertrekkend vanuit de vraag die leeft.

Een aantal van de bronnen die mij voeden en inspireren: open-hart-cirkels en positieve heroriëntering, nieuwe autoriteit en geweldloos verzet, signs of safety, familie- en organisatie-opstellingen, systeemtheoretisch werken, collaboratieve, narratieve en appreciërende benaderingen, “Reinventing Organizations”,…

Tine:
Gedurende 15 jaar nam ik verschillende functies binnen jeugdhulp ter harte; leefgroepbegeleider, hoofdbegeleider, contextbegeleider, coördinator, procesbegeleider en supervisor.
Verder bouwde ik ervaring op vanuit methodieken en visies zoals ‘positieve heroriëntering en open-hart-cirkels’, ‘nieuwe autoriteit en geweldloos verzet’, ‘signs of safety and well being’ en ‘functionele familietherapie’.
De afgelopen jaren ben ik coach en trainer in het gedachtegoed NAGV en open-hart-cirkels, voor teams binnen jeugdhulp en onderwijs. Deze groepen brengen mensen uit verschillende functies samen (directie, coördinatoren, afdelingsverantwoordelijken, begeleiders, leerkrachten).
Vanuit mijn ervaring als werknemer en vanuit het samenwerken met heterogene groepen, merk ik hoe het een uitdagend en boeiend proces is om binnen organisaties verbindend en versterkend te (blijven) werken.
Het gedachtegoed van NAGV en de open - hart -cirkels bieden hierin voor mij een leidraad.

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25836

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.