5/10/2021 - Muziek en brein: onvermoede mogelijkheden in de zorg

Printervriendelijke versiePDF version

Link: https://www.sig-net.be/vormingen/professioneel-aanbod/6290/Muziek-en-bre...

De invloed van muziek is opmerkelijk. Mensen gaat uit hun dak op popconcerten, verstijfde Parkinson-patiënten maken ineens danspasjes, kinderen beginnen te springen. Muziek bereikt vele uithoeken van het brein. Beeldvormend onderzoek na de jaren 1990 heeft dit duidelijk in kaart gebracht. Bij actief muziek maken (zingen, muziekinstrument) ontstaan nieuwe koppelingen tussen sensoriek en motoriek, zgn. audio-motorkoppelingen. Ieder muziekinstrument verwerft zo zijn signatuur in het brein: specifieke knooppunten en verbindingen binnen neurale muzieknetwerken. Deze unieke koppelingen kunnen worden gebruikt in de neurorevalidatie: kinderen met neurale ontwikkelingsstoornissen, katatone patiënten, CVA-patiënten en mensen met Parkinson, dementie en afasie.

De studiedag biedt enerzijds neurowetenschappelijke inzichten over de wijze waarop het brein bij muziek betrokken is, anderzijds worden de mogelijke toepassingen van dit gedachtegoed in zorg en onderwijs besproken.

Literatuur (niet verplicht):

B. van Cranenburgh: Muziek en brein. Over de kracht van muziek. Stichting ITON 2018 (verkrijgbaar tijdens de cursusdag met een korting van 15 euro)

Oliver Sacks: The power of music. Brain 2006, 129 (2528-32)

Oliver Sacks: Musiciphilia. Ned. Vert. Meulenhoff 2007

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.