5/03, 16/04, 16/05 en 17/06/2024 – ICOBA-vorming: Kartrekkersopleiding: Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet implementeren in de eigen werking

Printervriendelijke versiePDF version

Met deze vorming verdiep en verfijn je je kennis en handelingsbekwaamheid rond Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet. Je leert je collega's coachen om ze te versterken in situaties van grote onmacht. Je stuurt je voorziening bij met de bril van NAGV en verankert de visie en tools.

WANNEER EN WAAR
di 05 maart 2024 09:00-16:00 – Sint-Baafshuis - Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
di 16 april 2024 09:00-16:00 – Sint-Baafshuis - Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
do 16 mei 2024 09:00-16:00 – Sint-Baafshuis - Biezekapelstraat 2, 9000 Gent
ma 17 juni 2024 09:00-16:00 – Sint-Baafshuis - Biezekapelstraat 2, 9000 Gent

Een kartrekkersgroep is een kernteam, dat de implementatie van NAGV in de voorziening aanstuurt. Hun rol kan bestaan uit:
• het ondersteunen van collega's en teams in geval van grote onmacht.
• NAGV in de verschillende teams warm houden.
• de teams helpen zich NAGV meer eigen te maken.
• beleidsondersteunende initiatieven nemen om NAGV in de werking te implementeren.

De kartrekkers volgen eerst een basisopleiding van minstens 3 volledige dagen. Deze kartrekkersopleiding is een vervolg- en verdiepingstraject, waarin bovendien de mogelijkheid bestaat om te leren van collega’s uit andere organisaties die met hetzelfde gedachtegoed aan de slag zijn.

Deze opleiding versterkt deelnemers op 2 sporen:
• ze verdiepen hun eigen kennis en handelingsbekwaamheid m.b.t. NAGV
• ze verwerven de basishouding waarmee ze collega's en context kunnen versterken vanuit dit gedachtegoed.

Ze bereiden zich voor op hun rol in een werkgroep, die na de opleiding verder aan de slag blijft binnen de eigen voorziening.

We raden aan om min. 2 en max. 4 personen uit de organisatie in te schrijven. Deze mensen kunnen achteraf samen instaan voor de transfer naar de eigen werking.

WERKVORMEN EN METHODIEKEN
Dit is een interactieve opleiding, met afwisselend korte stukjes theorie, uitwisseling met elkaar en vooral veel oefenen: zelfreflectie, casusbespreking, rollenspel, stappenplannen ontwikkelen, supervisie…
Er is voortdurende toetsing aan de eigen praktijk, zodat het geleerde meteen vertaald wordt naar de werkvloer. Er is ruim de tijd voor vragen en eigen ervaringen.
Via gerichte huiswerk- en leesopdrachten werken de deelnemers stap voor stap een eigen implementatieplan uit, dat tijdens de laatste opleidingsdag besproken wordt.

VOOR WIE
Kartrekkers met het mandaat van de organisatie voor de implementatie van NAGV.

Voorwaarde voor deelname: je hebt minstens 3 dagen basisopleiding NAGV gevolgd en hebt vanuit je organisatie het mandaat om de implementatie van NAGV mee te ondersteunen.

Schrijf je in via Extranet EN vul een formulier in, waarmee we de voorwaarden checken. Je krijgt ook de vraag of de opleider je mailadres mag gebruiken in functie van digitale uitwisseling van materiaal.
Link naar het formulier: https://forms.gle/PWv38a9iteyzQnCy7

OVER DE LESGEVER
Hilde Leonard, pedagoge, versterkt opvoeders(teams) in hun (gezags)relatie met kinderen en jongeren. Ze is vooral aan de slag in situaties waar kinderen en jongeren gedrag laten zien dat opvoeders voor dilemma’s stelt of daar waar opvoeders zich machteloos voelen. Nieuwe Autoriteit en Geweldloos Verzet is al vele jaren haar belangrijkste instrument. Ze begeleidde heel wat organisaties (onderwijs, bijzondere jeugdzorg, gehandicaptensector) in de transitie naar een beleid geïnspireerd op NAGV.
Meer informatie op www.HildeLeonard.be

SCHRIJF JE KOSTELOOS IN VIA: https://www.icoba.be/opleidingen-open-aanbod/25818

Disclaimer

Vlaams Welzijnsverbond kan niet aansprakelijk gesteld worden voor de inhoud van deze gepubliceerde info uit het werkveld. Bij vragen gelieve contact op te nemen met de contactpersoon die je hier in de linker kolom terug vindt.